+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE 105. küldöttgyűlésének H A T Á R O Z A T A I

 

Az OMBKE  2015. május 30-án Egerben tartott 105. Küldöttgyűlése  a következő határozatokat szavazta meg.:

1.) A Küldöttgyűlés elfogadta az OMBKE  2014 évi tevékenységéről  szóló beszámoló jelentést és tudomásul vette a Választmány által elfogadott mérleget és közhasznúsági jelentést.

2.) A Küldöttgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2014 évi tevékenységéről.

3.)  Egyesületünknek továbbra is  kiemelt célja a fiatal szakemberek bevonása az egyesületi életbe (például rendezvényeinken, konferenciáinkon a tudományos tevékenységünk ismertetése),  valamint az, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezése után a fiatal szakemberek  továbbra is részt vegyenek az egyesület munkájában. Ezen feladat elvégzésére készült – és az időközben felmerült ismeretek birtokában aktualizált – cselekvési tervet következetesen végre kell hajtani. 

4.) A küldöttgyűlés továbbra is szükségesnek tartja, hogy a társegyesületekkel közösen felhívják az ország gazdasági és politikai vezetésének figyelmét a bányászati és kohászati  tevékenység nemzetgazdasági jelentőségére, a hazai lehetőségekre és a szükségesnek tartott intézkedésekre.   

5.)   A küldöttgyűlés továbbra is üdvözli, hogy az OMBKE részt vesz a visegrádi országok bányászati és kohászati egyesületeit alkotó együttműködésben azzal a céllal, hogy ráirányítsák mind a hazai, mind az európai politikusok figyelmét a bányászat és a kohászat gazdasági jelentőségére, az ipari emlékek, ipartörténeti emlékhelyek és múzeumok támogatására, valamint a szakmai hagyományok ápolására.  

6.)  A magyar bányakapitánysági rendszer több mint százévnyi  tevékenységének országos átszervezését követően egyesületünk a már meglévő hagyományokra építve, vállaljon szerepet az  ország különböző területein tevékenykedő szakemberek összefogásában és megfelelő szakmai fórumok biztosításában ( pl. konferenciák szervezésében). Az egyesület a társ szakmai szervezetekkel egyeztetve felelősséggel képviselje a bányászat érdekeit

 7.) Az öntészeti szakmai összefogás mintájára az Egyesület kezdeményezze az ipari partnerek és a felsőfokú oktatás összefogását, a duális jellegű képzések támogatását.