+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2022. július 06. 16:00 óra

 

 

2022/IV-1. (2022.07.06.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/IV-2. (2022.07.06.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

2022/IV-3. (2022.07.06.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy – mivel Kőrösi Tamás alelnök úrnak váratlanul távoznia kellett-, így Dr. Szombatfalvy Anna alelnök úrhölgy legyen a jegyzőkönyv hitelesítője.

 

 

2022/IV-4. (2022.07.06.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Holoda Attila bizottsági elnök úr javaslatát, hogy Horn János úr az Energiabiztonsági Bizottság tagja legyen. Így a Bizottság tagjai: Holoda Attila (elnök), Dencs László, Dovrtel Gusztáv, Hatala Pál, Horn János, Kőrösi Tamás, Livó László, Törő György, Vojuczki Péter, Zelei Gábor, Zoltay Ákos;