+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

115. KÜLDÖTTGYŰLÉSE

2024. május 11-én, szombaton 11:00 órakor kerül megrendezésre

Helyszín:

1143 Budapest. Stefánia út 14.
(SZTFH-MÁFI Díszterem)

 

 

NAPIREND
Himnusz

Elnöki megnyitó, köszöntések
Az Elnökség beszámolója, közhasznúsági jelentés
A Felügyelőbizottság jelentése
Hozzászólások, indítványok
Tiszteleti és tiszteletbeli tagok választása
Alelnök választása: a Jelölő Bizottság jelentése, szavazás

SZÜNET

Kitüntetések átadása
Határozatok

A Szavazatszámláló Bizottság jelentése

Alelnöki zárszó

Bányász-, Kohász- és Erdész Himnusz

A Küldöttgyűlést a küldöttek személyes megjelenésével tartjuk meg.

* * *

Kérem tagtársainkat, hogy lehetőség szerint egyenruhában jelenjenek
meg a Küldöttgyűlésen.

* * *

A Küldöttgyűlés nyilvános, melyen a küldöttek szavazati joggal, az
Egyesület többi tagja (egyéni és pártoló jogi tagok) tanácskozási
joggal vehetnek részt.

* * *
A regisztráció kezdete: 10:00.
* * *

Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlést azonos napirenddel
2024.05.18. 11:00-i kezdettel hívom össze, változatlan helyszínnel.
A megismételt küldöttgyűlés Alapszabályunk 9.§ (10) bekezdése
alapján a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.

 

Jó Szerencsét!
Dr. Hatala Pál
Elnök