+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE Választmány 2011. május 4-i ülésének határozatai

 

 

17/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány elfogadja az OMBKE 2010. évi gazdálkodásáról szóló számviteli beszámolót és mérleget és azt elfogadás céljából a 101. Küldöttgyűlés elé terjeszteni javasolja.

 

V.18/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány elfogadva az Elnök javaslatát, 2011-ben elnöki keret terhére két fő részére adományoz emlékérmet.

 

V.19/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány elfogadja az Érembizottság által előterjesztett 2011. évi kitüntetési javaslatokat.

A Választmány felkéri az Érembizottságot, hogy az oklevél kitüntetés szabályainak módosítására tegyen javaslatot.

 

V.20/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány nem tartja szükségesnek újabb egyesületi kitüntetés alapítását.

 

V.21/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány egyhangúan úgy döntött, hogy az Alapszabály módosításának kérdéskörét a 101. Küldöttgyűlés ne tárgyalja, hanem az a 102. Küldöttgyűlés napirendjét képezze.       

Az Alapszabály Bizottság elnöke az elhangzott vélemények alapján a főtitkárral egyeztetve dolgozzon ki menetrendet az alapszabály módosítások egyes kérdésköreinek megvitatására. Az összefüggően tárgyalható megvitatandó kérdéseket terjessze a Választmány elé.  

A Választmány tagjai az alapszabállyal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat írásban juttassák el az Alapszabály Bizottság vezetője részére.

 

V.22/2011.05.04. sz. határozat:

A Választmány megköszöni Csath Béla tiszteleti tagnak az alapos kutató munkáját a Közgyűlések, Küldöttgyűlések sorszámozásával kapcsolatban, mely a BKL 2010/ 6 közös számban publikálásra is került. Ezzel a tagság széles köre megismerkedhetett.

A Választmány úgy döntött, hogy a korábban nem számozott Közgyűlések miatt nem változtatja meg az eddig megtartott Közgyűlések, Küldöttgyűlések hagyományos sorszámozását és a következő Küldöttgyűlések sorszámozása folyamatosan történik. Tehát a soron következő Küldöttgyűlés sorszáma 101.  

 

V.23/2011.05.04. sz. határozat:

101. Küldöttgyűlés napirendje:

Himnusz

Elnöki megnyitó

Köszöntések

A választmány beszámolója, közhasznúsági jelentés

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója

Kitüntetések átadása

SZÜNET, BÜFÉ

Hozzászólások, indítványok

A bányászat és kohászat nemzetgazdasági szerepéről (szakmai előadás)

Határozatok

Zárszó

Bányász, kohász és erdész himnusz

 

A 101. Küldöttgyűlés tisztségviselői:

 

Szavazatszámláló Bizottság:   

Elnöke:            Hajnáczky Tamás okl. bányamérnök

Tagjai:             Csurgó Lajos ok kohómérnök

 Dr. Márkus Róbert okl. kohómérnök

 

Határozatszövegező Bizottság:

Elnöke:            Huszár László okl. bányamérnök

Tagjai:             Boross Péter okl. kohómérnök

            Dr. Fegyverneki György okl. kohómérnök

            Müllek János okl. olajmérnök

Sándor István okl. kohómérnök

 

Jegyzőkönyvvezető:      Gombár Jánosné szervező titkár

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Dr. Réger Mihály okl kohómérnök

                   Dr. Korompay Péter okl. bányamérnök