+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság

Értekezleti jegyzőkönyv

 

 

 

 

Helyszín: Budapest, Hizlaló tér 1. OMBKE székház 1. emeleti tárgyaló
Dátum: 2023. 11. 29.  
Időpont: 14:00 órai kezdettel  
Résztvevők: Dr. Debreczeni Ákos FB elnök
  Huszár László FB tag
  Felföldiné Kovács Ágnes FB tag
  Kőrősi Tamás OMBKE ügyvezető igazgató
  Szelényi János OMBKE leköszönt ügyvezető igazgató

 

Napirendi pontok

 

 1. Tájékoztatás az ügyvezető igazgató poszton történő személyi változás kapcsán szükséges feladat átadás átvétel állásáról.
 2. Az Egyesület I-III negyedévi gazdálkodása
 3. A 2024. évi költségvetés tervezésének állása

Az OMBKE FB 2023 évi második ülésén a napirend szerinti témákat tárgyalta és a mellékelt határozatokat hozta:

Az OMBKE FB elnöke Dr. Debreceni Ákos üdvözölte az FB ülésen megjelenteket és a jelenlévők a napirendi pontokat elfogadták.

  1. Az ügyvezető váltás, a feladatok átadás-átvétele zökkenőmentesen nov. 25.-ig megtörtént. A banki ügyintézés, a bérek rendezése, kifizetése megtörtént. Zelei Gábor úr bérkifizetése megtörtént. Pintér Mária béremelése és az új ügyvezető szerződése rendezve lett. Laptop vásárlás történt az új igazgató részére. Névjegykártya rendelés, honlap és e-mail cím módosítás folyamatban. A székház beázás miatti tetőjavítás megtörtént, a biztosító felé a kártérítési igény beadásra került. Pártolótagi szerződések, együttműködési megállapodások rendezése folyamatos. Geotermikus klaszterhez való csatlakozás megtörtént. Az Országos Bányászati Konferencia minden téren sikeres volt, jelentős 8,3 millió Ft-os eredményt hozott, de jelentős feladatot jelent a konferenciák szervezése.
   A következő időszakban a 2024-es tervezés kezdődik el, most fogják a szakosztályoknak kiküldeni a tervezés indító leveleket, táblázatokat. A 2024 febr. 23-25 közé tervezett Bányász — Kohász Szakmai Nap és Bál szervezése kezdődik.
   A leköszönő igazgató úr jelezte, hogy az ügyvezetői munkával kapcsolatos tapasztalatait írásban is össze fogja foglalni és tudásával és tapasztalatával továbbra is segíteni fogja az OMBKE munkáját.
  1. Az Egyesület I-III negyedévi gazdálkodása alapvetően megfelelő. A 2023-as évre is pozitív eredmény várható, amely eredményt a konferenciák nyereségessége biztosította.
   A kiküldött pénzügyi táblázatra vonatkozóan megállapításra került, hogy nehezen kezelhető és értékelhető. Hiányzik az egyes sorokhoz a terv és az előző évi tény adatok. Még nem elég átlátható a rendezvények bevétel-költség-eredmény adatai, a rendezvények közvetlen és közvetett költségei összetevői.
   A rezsi költségek terv és tény adataiban jelentős eltérés tapasztalható. Például a gázfelhasználás esetében a kapott táblázat nem reális érték tartalmaz.
   Magasak a banki költségek, ennek mi az oka? Vizsgálni kellene új megállapodások lehetőségét a bankokkal.
   A tagdíjbefizetés több mint a tervezett élték, annak ellenére, hogy a tagság jelentős 30-40 % még nem fizetett 2023-ra tagdíjat. Ennek oka az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint, hogy van, aki többéves elmaradását most rendezte és jelentős az új belépők száma is. A Felügyelő Bizottság javasolja az Elnökségnek megtárgyalásra egy un. passzív tagság bevezetését, biztosítva azt, hogy a nem fizetők ne vesszenek el végleg az Egyesület számára.
   Értékcsökkenés leírásának alkalmazott módszerét a székház esetében javasoljuk felülvizsgálni, azt alacsonynak tartjuk.
   Az egyes szakosztályok által felhasználható költségek nyilvántartásának, kontírozásának folyamata, módszere nem áttekinthető. Nem tudni a szakosztályi költségek elfogadása, számlaigazolás hogyan történik? Például: A Bányászati szakosztály 1,6 millió Ft-ot költött, jelentős a túllépés. A kérdés, hogy a szakosztályvezető igazolja a számlákat? Ki engedélyezi a túllépést?
   Vaskohász szakosztály tervezett 440 000 Ft-ból 115 000 Ft-ot költött, nyomdai költségre 100 000 F-tot, reprezentációra a többit. Ezek a számok sem tűnnek reálisnak.
   Mindenképpen ki kell dolgozni a számlaigazolások rendjét. Legalább kétlépcsős igazolás javasolt. Megbízási díj nem volt tervezve, a tény pedig 992 000 Ft. Milyen megbízási szerződésre történt kifizetés?
   Összességében nagyobb átláthatóságra lenne szükséges a pénzügyi kimutatásokban. Szükséges lenne az előző évi, a tervadatok és a tényadatok összevezetésére.
   Az FB, az OMBKE 2023. 1-111 n. évi gazdasági beszámolóját a fenti javításokkal, észrevételekkel együtt FBH-4/2023 (11. 29.)-as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el és észrevételekkel elfogadásra javasolja. A határozatban kéri az Igazgató urat, hogy dolgozza ki a számlaigazolások rendjét, a számla ellenőrzések lépéseinek menetét.
   Az FB, a 2023 évi tagdíj befizetések tapasztalatai alapján, az FBA-1/2023 (11.29)-es ajánlásában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett ajánlja a vezetőségnek, hogy az egyesületből való kizárás szabályait vizsgálja felül, és dolgozza ki a passzív tagsági státusz szabályait, hogy a nem fizető tagok ne vesszenek el az véglegesen az egyesület számára.
  1. A 2024 évi költségvetés tervezés most fog elindulni. A szakosztályoknak most fogják kiküldeni a tervindító levelet és a kapcsolódó táblázatot. A tervezésnél a 2023. év tapasztalatait figyelembe kell venni. A tervezéshez a 2023 évi várható adatokat meg kell adni a szakosztályoknak.
   Célszerű, hogy a szakosztályi tartalékok az engedélyezett keretek és a tervezett költség különbségeként képződjék.
   A 2023-as tervezés során jelentős az előrelépés a szakosztályok költségtervezése tekintetében, de célszerűnek látszik az első év tapasztalatai alapján tovább finomítani a tervezés folyamatát.
   Mindenképpen fontos lenne, hogy a tervezéshez a szakosztályoknak egy egyszerűsített 8-10 sorból álló tervezési táblázat legyen kiadva, amiben az előző év tény adatai is szerepelnek. A tervezési tapasztalatok alapján, készüljön egyszerűsíttet táblázat a szakosztályok tervezéséhez és útmutató az egységes kitöltés érdekében (melyik sorban milyen költség írható).
   Az FB, a 2024 évi költségvetés tervezés kapcsán, a FBI-1-5/2023 (11. 29.)-as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, kéri az OMBKE ügyvezető igazgatóját, hogy a tervezés során a fenti javaslatok figyelembevételével, a szakosztályok egy egyszerűsített tervtáblát, hozzá kitöltési útmutatót kapjanak, és készüljön pontos ütemterv a tervezés menetére.
   Az FB a FBH-6/2023 (l I .29) -as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett kéri az OMBKE ügyvezető igazgatóját, hogy tekintse át a székház 2023-as költségeit, hogy a 2024-es tervezés reálisabb alapokra épüljön.

 

Teendő Felelős(ök) Határidő Állapot
1. FB ülés jegyzőkönyvének összeállítása Felföldiné K. Ágnes 2023.12.04. Folyamatban
2. FB határozatok és ajánlás megküldése az OMBKE igazgatójának Dr. Debreczeni Ákos 2023.12.10. Folyamatban
3. FB ülés beszámoló az elnökségi ülésen Dr. Debreczeni Ákos következő elnökségi Folyamatban

 

 

Melléklet: 3 db Határozat

1 db Ajánlás

Budapest, 2023. 12. 04.

 

 

 

Felföldiné Kovács Ágnes Dr. Debreczeni Ákos
FB tag FB elnök

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBI-1-4/2023 (11.29.) Határozata

 

 

Az FB, az OMBKE 2023. I-III n. évi gazdasági beszámolóját a fenti javításokkal, észrevételekkel együtt FBH-4/2023 (11. 29.)-as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el, és észrevételekkel elfogadásra javasolja. A határozatban kéri az Igazgató urat, hogy dolgozza ki a számlaigazolások rendjét, a számla ellenőrzések lépéseinek menetét.

 

Budapest, 2023. 11.29.

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-5/2023 (11.29.) Határozata

 

Az FB, a 2024 évi költségvetés tervezés kapcsán, a FBH-5/2023 (11. 29.)-as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, kéri az OMBKE ügyvezető igazgatóját, hogy a tervezés során a fenti javaslatok figyelembevételével, a szakosztályok egy egyszerűsített tervtáblát, hozzá kitöltési útmutatót kapjanak, és készüljön pontos ütemterv a tervezés menetére.

 

Budapest, 2023. 11.29.

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-6/2023 (11.29.) Határozata

 

Az FB a FBH-6/2023 (11.29) -as határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett kéri az OMBKE ügyvezető igazgatóját, hogy tekintse át a székház 2023-as költségeit, hogy a 2024es tervezés reálisabb alapokra épüljön.

 

Budapest, 2023. 11.29.

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBA-1/2023 (11.29.) Határozata

 

Az FB, a 2023 évi tagdíj befizetések tapasztalatai alapján, az FBA-1/2023 (11.29)-es ajánlásában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett ajánlja a vezetőségnek, hogy az egyesületből való kizárás szabályait vizsgálja felül, és dolgozza ki a passzív tagsági státusz szabályait, hogy a nem fizető tagok ne vesszenek el az véglegesen az egyesület számára.

 

Budapest, 2023. 11.29.

Dr. Debreczeni Ákos

FB elnök