+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE Választmány 2012. május 2-i ülésének határozatai

 

 

V.32/2012.05.02. sz. határozat:

A Választmány a független könyvvizsgáló és az Ellenőrző Bizottság véleményének meghallgatása után elfogadta az OMBKE 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentést, számviteli beszámolót és mérleget. A közhasznúsági beszámolót a 102. Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

 

V.33/2012.05.02. sz. határozat:

A Választmány egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az OMBKE 2012. évi gazdálkodási tervét.

 

V.34/2012.05.02. sz. határozat:

A Választmány jóváhagyja az érembizottság előterjesztését a 102. Küldöttgyűlésen átadandó oklevél kitüntetésekre azzal, hogy a szakosztályok által javasolt összes személy kapjon oklevél kitüntetést.

 

A Választmány egyúttal úgy döntött, hogy a jövőben az oklevél kitüntetés ne legyen életkorhoz kötve, de továbbra is elsősorban a fiatal tagtársak elismerését szolgálja. Az oklevél kitüntetésben részesülők száma is legyen korlátozott.

 

V.35/2012.05.02. sz. határozat:

A Választmány egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a 102. Küldöttgyűlésre javasolt tisztségviselőket a következők szerint:

 

Szavazatszámláló Bizottság:

 

                                Elnöke:  Tóthné Medvei Zsuzsanna (Bányászati SzO.)

                                Tagjai:   Dr. Lengyelné Kiss Katalin (Öntészeti SzO.)

                                               Mende Tamás (Egyetemi O.)

                                               Ifj. Csurgó Lajos (Fémkohászati SzO.)

 

Határozat szövegező Bizottság:

 

                               Elnöke:  Dr. Havasi István (Egyetemi O.)

                               Tagjai:   Huszár László ( Bányászati SzO.)

                                              Hajnal János ( Fémkohászati SzO.)

                                              Dr. Réger  Mihály (Vaskohászati SzO.)

                                              Dr. Fegyverneki György (Öntészeti SzO.)

                                              Pugner Sándor (Kőolaj SzO.)

 

Jegyzőkönyvvezető:            Dallos Ferencné (Kőolaj SzO.)

Jegyzőkönyv hitelesítők:    Dr. Korompai Péter (Bányászati SzO.)

                                              Hevesi Imre (Vaskohászati SzO.)