+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE Választmány 2012. december 12-i ülésének határozatai

 

 

  1. 39/2012.12.12 sz. határozat:

Az OMBKE választmánya egyhangúan jóváhagyta az Érembizottságnak a 2013 évi kitüntetési keretszámokra vonatkozó javaslatát.

 

  1. 40/2012.12.12 sz. határozat:

A választmány 14 igen és 2 nem szavazattal úgy határozott, hogy javasolja a 103. Küldöttgyűlésnek az alapszabály oly módon való változtatását, hogy a soron következő tisztújításra 2014-ben kerüljön sor. 

 

  1. 41/2012.12.12 sz. határozat:

Az OMBKE választmánya egyhangúan döntött a 2013 évi egyéni tagdíjak mértékéről, mely megegyezik a 2012 évi tagdíjakkal a következők szerint:

 

Egyéni tagdíj:                                                                  9600 Ft/év

Nyugdíjasoknak, családtagoknak:                                4800 Ft/év

75 év feletti tagoknak, diákoknak,

munkanélkülieknek, GYES-en, GYED-en lévőknek:   2000 Ft/év

Tiszteleti tagoknak:                                                         önkéntes mértékű

 

A helyi szervezet vezetője indokolt egyedi esetben tehet javaslatot a tagdíj mérséklésére.

 

  1. 42/2012.12.12 sz. határozat:

A Választmány egyhangú határozata alapján kezdeményezni kell, hogy a Bányászati és Kohászati Lapok mindhárom lapja kerüljön be az MTA előírásai szerinti „lektorált”

minősítésű folyóiratok közé. A főszerkesztők gondoskodjanak az előírások betartásáról.

 

  1. 43/2012.12.12 sz. határozat:

A választmány egyhangú szavazással felhatalmazza Dr. Gagyi Pálffy Andrást, hogy a MTESZ Szövetségi Tanácsánál kezdeményezze az új alapszabály tervezet elutasítását.