+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 102. KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

1.)        A Küldöttgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az OMBKE Ellenőrző Bizottságának jelentését.

 

2.)       A Küldöttgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az OMBKE Választmányának a 2011. évről szóló beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

 

3.)       A Küldöttgyűlés egyhangúan jóváhagyta az Alapszabály Bizottság javaslata alapján, a Választmány által előterjesztett módosításokat tartalmazó Alapszabályát. Egyúttal felkéri a Választmányt, hogy elemezve a civil szervezetekre vonatkozó új jogszabályi hátteret, a soron következő Küldöttgyűlésre terjessze elő azokat a módosításokat, amelyek az OMBKE közhasznú minősítését továbbra is biztosítják. A jelenleg elfogadott módosításokat egységes szerkezetbe foglalva tegye fel a honlapra.

 

4.)       A Küldöttgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határozott, hogy az Egyesület 2012. évi tevékenységét továbbra is a selmeci örökség szellemében végezze, amelynek kiemelt eseménye az OMBKE a megalakulásának 120 éves évfordulója és Alma Materünk, a Selmecbányai Akadémia alapításának 250 éves évfordulója.

 

5.)       A Küldöttgyűlés üdvözli az Egyesület vezetésének azokat a kezdeményezéseit, amelyek arra irányulnak, hogy felhívja az ország gazdasági és politikai vezetésének, illetve a közvélemény széles körének a figyelmét a bányászati és kohászati tevékenységgel szembeni eddigi téves megítélésre, és az ágazat nemzetgazdasági jelentőségére. Ezt az egyesületi munkát továbbra is folytatni kell, és azt kiemelt fontosságúnak kell tekinteni.

 

6.)       A Küldöttgyűlés különösen fontosnak tartja a magyar nemzeti örökség szerves részét képező, a Kárpát medence és ezen belül a magyar bányászati és kohászati emlékek megőrzését szolgáló ipari műemlékek, szakmai múzeumok és kiállító helyek fenntartását, fejlesztését és színvonalas bemutatását a lakosság részére. Ennek támogatása érdekében a Küldöttgyűlés felkéri az Egyesület vezetését, hogy keresse meg az illetékes politikai és kormányzati szereplőket.

 

  • A Küldöttgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Esztó Pétert, id. Ősz Árpádot, Dr. Szűcs Lászlót, Puza Ferencet, Dr. Csiszár Istvánt az Egyesület tiszteleti tagjává választotta.

 

8.)        A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta a 101. Küldöttgyűlés óta

      megüresedett választmányi tagsági helyre a szakosztályok által delegált   

      következő személyek választmányi tagságát: Dr. Mende Tamás, Nagy Gábor,  

      Halmai György, Csurgó Lajos.