+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

AZ OMBKE VÁLASZTMÁNY 2013. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

 

V. 44/2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A választmány az egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentésről az Ellenőrző Bizottság véleményének meghallgatása után a soron következő választmányi ülésen dönt.

V. 45/ 2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül))  A választmány az egyesület 2013. évi gazdálkodási tervét elfogadja.

V. 46/ 2013.03.26 Határozat: (egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül)

Választmány elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének az alapszabály módosítására vonatkozó jelentését. A közhasznú egyesületek alapszabályának szövegére a civil törvény és KIM rendelet által kötelező jelleggel előírtakat az alapszabályon átvezetve kell a 103. küldöttgyűlés elé terjeszteni.

A választmány egyetért azzal, hogy a módosítás alkalmával a közhasznúság hangsúlyozása érdekében rögzítésre kerüljenek az alapszabályban az egyesület tradicionális jellegét bemutató információk.    Az ismertetett módosítások szövegéhez egy héten belül várja az Alapszabály Bizottság a szövegszerű észrevételeket. Az Alapszabály Bizottság a soron következő választmányi ülésre ezen határozat alapján nyújtsa be a küldöttgyűlés elé terjesztendő szövegtervezetet.