+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

AZ OMBKE VÁLASZTMÁNY 2013. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

 

47/2013.04.19 sz. határozat: (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A választmány az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét megismerve elfogadja és jóváhagyja a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámolót, az éves költségvetést, a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az OMBKE 2012. évi működéséről.

48/2013.04.19 sz. határozat : (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A Választmány elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát és azt a 103. Küldöttgyűlés elé terjeszti.

49/ 2013. 04.19 határozat: (17 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

A választmány az Érembizottság írásos javaslatát a 2013. évi kitüntetések (érem, plakett, oklevél) adományozására a következő kiegészítéssel fogadja el:

A BDSZ alapításának 100. évfordulója alkalmával az OMBKE Rabi Ferenc elnök részére egyesületi emlékérmet adományoz, melyet az ebből az alkalomból rendezett ünnepi megemlékezésen adunk át. Egyúttal Szablyár Péter, a Fémszövetség titkára a küldöttgyűlésen részesül érem kitüntetésben.

Az egyesületet támogató pártoló jogi tagok közül egyesületi kitüntetést kap:

ALBA-Metall 1991 Kft. (Szombatfalvy Rudolf ügyvezető) és

INOTAL Zrt. (Kálmán László elnök)

A 103. Küldöttgyűlés alkalmával a választmány tiszteleti tagnak javasolja megválasztani a következő személyeket: Marczis Lászlóné dr., Huszár László és dr.Wanek Ferenc.

50/ 2013. 04.19 határozat: (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A választmány jóváhagyja a 103. Küldöttgyűlés napirendjére és tisztségviselőire a főtitkár által előterjesztett javaslatot.