+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

HATÁROZATOK

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Üléséről

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 28. 16:00 óra

Személyes jelenlétű és online Zoom Meetinges elnökségi ülés

 

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-1. Az Elnökség elfogadja Szelényi János egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Szombatfalvy Anna alelnök úrhölgyet jegyzőkönyv hitelesítőnek.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szelényi János egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Szombatfalvy Anna alelnök úrhölgyet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Határozati javaslat:
„2023/V-2. Az Elnökség elfogadja az ülés meghirdetett napirendi pontjait az elfogadott módosítással.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait az elfogadott módosítással.

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-2. Az Elnökség elfogadja az ülés meghirdetett napirendi pontjait.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-3. Az Elnökség az elnök tájékoztatását 2023. július 25 és 2023. szeptember 28. közötti eseményekről tudomásul veszi.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnök tájékoztatását a 2023. július 25 és 2023. szeptember 28. közötti eseményekről tudomásul veszi.

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-4. Az Elnökség Kőrösi Tamás tájékoztatását az Egyesület előtt álló programokról tudomásul veszi.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kőrösi Tamás tájékoztatását az Egyesület előtt álló programokról – a kiegészítéssel együtt – tudomásul veszi.

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-5. Az Elnökség támogatja, hogy Dr. Fricz-Molnár Péter „Selmeci múltidézés” című könyvének megjelentetését 100.000.- Ft-tal (százezer forint) támogassa az Egyesület.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy Dr. Fricz-Molnár Péter „Selmeci múltidézés” című könyvének megjelentetését 100.000.- Ft-tal (százezer forint) támogassa az Egyesület.

 

A napirendi ponthoz csatlakozva Dencs László úr kéri, hogy az OMBKE 332.000 Ft-tal (háromszázharminckettőezer forint) támogassa a „Közlemények gyűjteménye” kiadványt, melyet 200 pl-ban kívánnak megjelentetni. Az elnökség 100.000 Ft pénzbeli támogatást javasol. Dencs László vállalta, hogy a maradék összeget más forrásokból megpróbálja előteremteni.

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a „Közlemények gyűjteménye” kiadvány 200 pl-ban történő megjelentetését 100.000.- Ft-tal (százezer forint) támogassa az Egyesület

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-6. Az Elnökség támogatja, hogy Dr. Horváth István hagyatéka az OMBKE székházban legyen elhelyezve.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy Dr. Horváth István hagyatéka az OMBKE székházban legyen elhelyezve.

 

Határozati javaslat:
„2023/VI-7. Az Elnökség elfogadja az elnökségi ülésen véglegesített, módosított SzMSz-t.”
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnökségi ülésen véglegesített, módosított SzMSz-t, a hatályba lépés dátuma az Elnökségi ülés dátuma, azaz 2023. szeptember 28.