+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 103.  KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

1.) A küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály Bizottság elnökének és a választmánynak az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát.

2.) A küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály Bizottság és a Választmány javaslatát arra, hogy a soron következő tisztújításra 2014. első félévében, a 104. küldöttgyűlésen kerüljön sor.   

3.) A küldöttgyűlés elfogadja és jóváhagyja a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámolót, az éves költségvetést, a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az OMBKE 2012. évi működéséről.

4.) A küldöttgyűlés elfogadja és jóváhagyja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az OMBKE 2012. évi működéséről.

5.) A küldöttgyűlés továbbra is szükségesnek tartja az egyesület vezetésének azon kezdeményezését, amelyek arra irányulnak, hogy felhívják az ország gazdasági és politikai vezetésének figyelmét a bányászati és kohászati tevékenység nemzetgazdasági jelentőségére és a hazai lehetőségekre, a szükségesnek tartott intézkedésekre. A küldöttgyűlés támogatja mindazon együttműködéseket más civil szervezetekkel összefogva az előbbi célok elérése hatékonyabbá válhat.

6.) A küldöttgyűlés felhívja a hazai gazdasági és politikai vezetés figyelmét, hogy halaszthatatlan egy nemzeti ásványvagyon politika kidolgozása és jóváhagyása.

7.) A küldöttgyűlés üdvözli, hogy az OMBKE részt vesz a visegrádi országok bányászati és kohászati egyesületeit alkotó szövetségben, azzal a céllal, hogy ráirányítsák mind a hazai, mind a európai politikusok figyelmét a bányászat és a kohászat gazdasági jelentőségére, az ipari emlékek, hagyományok ápolására. Támogatja ezen együttműködés kibővítését, további európai országok bányászati, kohászati egyesületeivel. 

8.) A küldöttgyűlés szükségesnek tartja figyelemmel kísérni az ISD Dunaferr Vállalatcsoportban működő vaskohászati vertikum sorsát és támogatja, hogy ha szükséges, akkor az egyesület szakmai állásfoglalása is hívja fel a figyelmet a javasolható teendőkre. 

9.)  Az egyesület hatékonyan vegyen részt az alap-, közép- és felsőoktatás, különösen az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítésében, a szakmáinkhoz tartozó felsőoktatás és kutatás fenntartása, fejlesztése és személyi feltételeinek biztosítása érdekében.

10.) Az egyesület méltó módon emlékezzék meg arról, hogy ez évben lesz 25 éve annak, hogy több évtizedes hallgatás és tiltás után ez OMBKE kezdeményezéseire és szervezésével a Szent Borbála megemlékezések újra a szakma országos és immár hivatalos rendezvényei lettek.

11.) Az egyesület vezetése vizsgálja meg, hogy a 2012. évi kiemelkedő támogatók elismerésének milyen további lehetőségei vannak.

12.) Az egyesület vezetése intézkedjen, hogy Nagy Ferenc tagtársunk hozzászólását az illetékesek (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Bányaipari Dolgozók Szövetsége stb.) széles körben megismerhessék.