+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A VERSENY KIÍRÓJA ÉS RENDEZŐJE: Földtudományi Civil Szervezetek Közössége továbbiakban: FÖCIK

A VERSENY VÉDNÖKE: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐK: Koch Antal Földtani Társaság, Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Természettudományi Tárulat, Magyarhoni Földtani Társulat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

SZAKMAI PARTNEREK: MTA Könyvtár és Információs Központ, Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet

TÁMOGATÓK: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar; ELTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), MOL Nyrt, TDE-ITS Kft;

A VERSENY SZERVEZÉSÉVEL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, a FÖCIK honlapján www.focik.hu olvashatók. A versenyt a FÖCIK tagegyesületei földrajz–földtan témakörben magyarországi és külhoni magyar anyanyelvű középiskolák 9–13. évfolyamos tanulói számára hirdeti meg egy kategóriában. A verseny online fordulóira és a Kárpát-medencei döntőre a FÖCIK központi feladatlapokat készít a versenykiírásban megadott forrásokra és szakirodalomra, illetve a középiskolai ismeretanyagra támaszkodva. Báró Eötvös Loránd születésének 175. évfordulója alkalmából a nagy tudós tevékenysége, eredményei
is kiemelten megjelenhetnek a feladatok között.

 

A VERSENY ÖT FORDULÓBÓL ÁLL:

1. Kő kövön megmarad! élettelen természeti értékeinkkel, a kőzetburokkal (belső erők, földtan, földtörténet, geofizika, barlangászat és bányászat stb.) kapcsolatos feladatok

2. Nemcsak térkép e táj! térképészettel, geoinformatikával, tájföldrajzzal, a külső erők felszínformálásával és légköri jelenségekkel, meteorológiával, klimatológiával, vízrajzzal, a földrajzi övezetességgel és a vonatkozó természettudományi ismeretekkel kapcsolatos feladatok

3. Báró Eötvös Loránd öröksége Csoportfeladat, melyben a versenyző csapatoknak legfeljebb 5 perces kisfilmet kell készíteniük Eötvös életéről, szakmai tevékenységéről, ill. a mai modern földtudományokra gyakorolt hatásáról. A csapatok által benyújtott versenyfilmeket a szervezők a FÖCIK honlapján vagy hivatalos YouTube csatornáján közzéteszik.

4. Elődöntő és Döntő Fizikai jelenléttel megrendezésre kerülő forduló

REGISZTRÁCIÓ: Minden, a versenyen részt vevő csapatnak az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell a FÖCIK honlapján az ott leírt útmutató szerint. A nevezés ingyenes. A csapatok regisztrációját 2023. augusztus 1. – szeptember 30. között várjuk. Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség!

 

CSAPATOK: Egy-egy csapatot 3 diák alkot, akiknek felkészítését felkészítő tanár támogathatja.

A diákok 9–13. évfolyamos tanulók lehetnek.
A felkészítő tanárok nem vehetnek részt a feladatsorok megoldásában.
A verseny során a csapatok – indokolt esetben – egyszer cserélhetnek maximum 1 csapattagot a Versenybizottság engedélyével.

AZ ONLINE FORDULÓK STRUKTÚRÁJA: Minden forduló két szakaszból áll: a felkészülésből és a feladatkitöltésből. A felkészüléshez a felkészítő anyagok az aktuális forduló teljes időszaka alatt, a forduló kezdetétől a végéig (szombat 0 órától a következő péntek éjfélig) lesznek elérhetőek. A feladatok kitöltésére, megoldásához az online felületen az adott hét csütörtök 0 órától péntek éjfélig lesz lehetőség. A fordulók feladatsorának megoldására az adott feladatsortól függően 45–90 perc áll rendelkezésre. A feladatsor kitöltését csak egyszer lehet elkezdeni, de az egyes kérdésekre a választ a kitöltési idő befejeződéséig vagy a feladatsor beküldéséig akár többször is lehet módosítani.

 

A FORDULÓK IDŐPONTJAI:
1. forduló 2023. szeptember 30. – október 06.
2. forduló 2023. október 07–13.
3. forduló A kisfilmek feltöltési határideje: 2023. október 20.
Döntő a „Földtudományos forgatag” időpontjához igazítva, 2023. november 11-én kerül megrendezésre.
Helyszíne: Budapest.

A Döntőben részt vevő határon túli csapat(ok) utazási és szállás költségeit a Szervezők állják.

A VERSENY ISMERETANYAGA: Mind az online fordulók, mind a döntő a megadott forrásokra, szakirodalomra, illetve a középiskolai ismeretanyagra támaszkodik.

A VERSENYFILMEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI: fájlformátum: mp4 vagy mov, képarány: 4:3 vagy 16:9, tájolás: fekvőkép
felbontás: minimum HD (1280×720), maximum full HD (1920×1080),
képkocka szám: minimum 30, maximum 60 fps.

 

FELADATOK PONTOZÁSA: Az online fordulók során egy-egy feladatlap megoldásával, illetve a kreatív feladattal elérhető maximális pontszám 50−50 pont, összesen tehát 3×50, azaz 150 pont.
A 16 csapatos Elődöntőbe a legmagasabb pontszámot elérő tizenhat csapat kerül be. Az Elődöntőbe kerülésnél pontegyenlőség esetén a versenyfilmre kapott magasabb pontszám dönt. Az Elődöntő és a Döntő egy napon kerül megrendezésre. A 16 elődöntős csapatból 8 kerül be a Döntőbe. Az online fordulókon való részvétel feltétele a stabil- és széles sávú internetes kapcsolat, az online fordulók során bekövetkező műszaki problémák nem képezik jogorvoslati lehetőség alapját. A csapatok „tiszta lappal” indulnak az elődöntőben, tehát az online fordulók során szerzett összpontszám, vagy az ott elért sorrend nem kerül figyelembevételre. A csapatok az Elődöntőben elért helyezésüknek megfelelően pontot visznek magukkal a Döntőbe.
Az eredmények mindvégig nyilvánosan követhetőek lesznek, a feladatsorok megoldókulcsa is elérhetővé válik az egyes online fordulók után 5 munkanappal. Az online fordulók végeredménye és az elődöntős csapatok névsora 2023 október 27-én kerül kihirdetésre.

 

A VERSENY DÍJAZÁSA A DÖNTŐN

az első helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 100 ezer Ft, összesen 400 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a második helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 75 ezer Ft, összesen 300 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a harmadik helyezést elért csapat tagjai és a felkészítő tanáruk fejenként 50 ezer Ft, összesen 200 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
a legjobb kisfilmet elkészítő döntős csapat tagjai és a felkészítő tanáruk egy-egy Eötvös Loránd ezüst emlékéremben és a MOL Csoport különdíjában, fejenként 25 ezer Ft , összesen 100 ezer Ft összértékű elektronikai utalványban,
az egyes FÖCIK tagegyesületek és támogatóink tematikájához köthető feladatokban legmagasabb összpontszámot elért csapatok az adott tagegyesület vagy támogatóink különdíjában részesülnek.

KAPCSOLAT: szakmai kérdésekben: szakmai@focik.hu
szervezési kérdésekben: szervezesi@focik.hu

JOGI KITÉTELEK: A Szervezők vismaior esetén fenntartják a jogot, hogy a kiírás feltételeit, időpontját vagy a döntő személyes megjelenéssel kapcsolatos kitételét megváltoztassák. Erről a csapatokat a Szervezők haladéktalanul tájékoztatják. A Szervezők mind a regisztráció, mind a verseny során a GDPR előírásokat maximálisan figyelembe fogják venni. A csapatok a nevezésükkel hozzájárulnak, hogy a versenyfilmeket a Szervezők a FÖCIK honlapján közzétegyék. A Szervezők a rendszeradatokat folyamatosan figyelik és értékelik. Visszaélés észlelése esetén a Versenybizottság az adott csapatot kizárja. A csapatok a nevezésükkel a versenyfeltételeket elfogadják.

 

SZERETETTEL VÁRJUK A NEVEZŐ ISKOLÁKAT, TANÁRAIKAT ÉS DIÁKJAIKAT.
 
Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!

 

BUDAPEST, 2023. AUGUSZTUS 1.

Zelei Gábor
okleveles geofizikus mérnök
a FÖCIK elnöke