+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE 104. küldöttgyűlésének H A T Á R O Z A T A I

 

 1.) A küldöttgyűlés elfogadja és jóváhagyja a civil szervezetek működéséről és  támogatásáról szóló törvényben előírtak szerint elkészült beszámolót, az éves költségvetést, a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az OMBKE 2013. évi működéséről.

 2.)  A küldöttgyűlés elfogadja és jóváhagyja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az OMBKE 2013. évi működéséről..

 3.) Az OMBKE 104.Küldöttgyűlése  elfogadta az Alapszabály Bizottságnak az  Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát.

 4.) Egyesületünk kiemelt célja a fiatal szakemberek bevonása az egyesületi életbe, de feladata az is, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezése után a fiatal szakemberek  továbbra is részt vegyenek  az egyesület munkájában. Ezen feladat elvégzésére az egyesület vezetése  dolgozzon ki cselekvési tervet.

 5.) A küldöttgyűlés továbbra is szükségesnek tartja az egyesület vezetésének azon kezdeményezését, amelyek arra irányulnak, hogy felhívják az ország gazdasági és politikai vezetésének figyelmét a bányászati és kohászati tevékenység nemzetgazdasági jelentőségére és a hazai lehetőségekre, a szükségesnek tartott intézkedésekre. A küldöttgyűlés támogatja mindazon együttműködéseket más civil szervezetekkel összefogva, melyekkel az előbbi célok elérése hatékonyabbá válhat.

 6.)   A küldöttgyűlés továbbra is üdvözli, hogy az OMBKE részt vesz a visegrádi országok bányászati és kohászati egyesületeit alkotó együttműködésben azzal a céllal, hogy ráirányítsák mind a hazai, mind az európai politikusok figyelmét a bányászat és a kohászat gazdasági jelentőségére, az ipari emlékek, szakmai hagyományok ápolására.  

7.) Egyesületünk hatékonyan vegyen részt az alap-, középfokú szakképzés támogatásában, a felsőoktatás, különösen az egyetem és az ipar közötti kapcsolatok erősítésében, a szakmáinkhoz tartozó felsőoktatás és kutatás fenntartása, fejlesztése és személyi feltételeinek biztosítása érdekében.

Az OMBKE támogatja az egységes 5 éves felsőfokú képzésre történő visszaállást a Miskolci Egyetem érintett műszaki karain.

8.) Egyesületünk választmánya az egyesület céljait és távlati működésének fenntartását szem előtt tartva átfogóan vizsgálja meg az egyesület tevékenységének és szervezete működésének teljes keresztmetszetét és  szükség esetén dolgozzon ki alternatív módosítási javaslatokat.

Az egyesület első ötven évének tapasztalatait is figyelembe véve tudatosan kell ösztönözni az egyes földrajzi körzetek szerinti szerveződéseket, ahol ez javíthatja a szervezet működésének hatékonyságát.

 9.) Péch Antal, a Bányászati és Kohászati Lapok megalapítója tiszteletére az általa javasolt „Jó szerencsét!” köszöntés  kerüljön feltüntetésre minden BKL lap első külső borítóján.

10.) Az egyesület szakmai és társadalmi közreműködésével továbbra is segítse a szakmai múzeumaink és kiállítóhelyeink színvonalának megőrzését és fejlesztését, ipari örökségeink védelmét. A választmány a múzeumokkal történő együttműködés fejlesztése érdekében tagjai közül válasszon egy múzeumi referenst.

 11.) A választmány mellett működő Kiadói Bizottság az eddigieknél még fokozottabban törekedjék arra, hogy  a BKL közös számaiban  évente tájékoztatni tudja tagságunkat az egyesületünk teljes szakmai körébe tartozó műszaki-tudományos eredményekről, sikerekről, új műszaki megoldásokról, továbbá –az Ifjúsági Bizottság és az Egyetemi Osztály segítségével- az egyetemmel, egyetemi ifjúsággal kapcsolatos hírekről.   

 12.) Egyesületünk bevételének növelése érdekében a választmány fokozottan törekedjék arra, hogy a részvételi díjas szakmai rendezvények OMBKE keretén belül valósuljanak meg.

13.)   A választmány kezdeményezze a Miskolci Egyetem felé, hogy az egykor Selmecbányán működő Ifjúsági Kör épületéhez hasonló funkciót ellátó épület szülessen újjá a Dudujka-völgyben.