+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A Felügyelő Bizottság jelentése az OMBKE 2022. évi gazdálkodásáról és
2023. évi pénzügyi tervéről

 

 

 

A Felügyelő Bizottság a 2022-es év gazdálkodásának ellenőrzése során az alábbi dokumentumokat tárgyalta meg:

  • az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét,
  • az Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását,
  • a Kiegészítő mellékletet az egyszerűsített éves beszámolóhoz,
  • a Kiegészítő mellékletet a közhasznúság bemutatásához és,
  • a Független könyvvizsgálói jelentést.

A független könyvvizsgáló megállapítja, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Az egyszerűsített mérleg és az eredménykimutatás szerint az eszközök és a források egyező végösszege 167.729.000,- Ft, a tárgyévi eredmény 19.105.000,- Ft nyereség. Az eredmény teljes összege közhasznú tevékenységből származik. Az Egyesületnek vállalkozási tevékenységből nem volt bevétele. A saját tőke 2022-ben 19.105.000,- Ft-tal nőtt.

A Felügyelő Bizottság javasolja a 2022-es pénzügyi év előzőekben felsorolt dokumentumainak elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2023-as pénzügyi tervet és az azt alátámasztó kalkulációkat. Megállapítjuk, hogy az Egyesület Vezetése az általa ismert adatok alapján igyekezett reális költségtervet készíteni. A gazdálkodás tervezett eredménye 3.861.247,- Ft, amely tartalékot jelent váratlan pénzügyi események fedezetére. Ezen kívül a szakosztályok is képeztek összesen 2.652.300,- Ft tartalékot előre nem látható költségeikre. A 2023. évi költségvetés jelentős elmozdulás afelé, hogy a szakosztályok, az Alapszabálynak megfelelően, éves munkaprogram és költségterv alapján működhessenek.

 

A Felügyelő Bizottság javasolja a 2023. évi pénzügyi terv elfogadását.

 

Jó szerencsét!

 

Dr. Debreczeni Ákos
a Felügyelő Bizottság elnöke

2023. május 20.