+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Felügyelőbizottság Ülése

Az ülés időpontja: 2024. április 04.

 

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-1/2023 (04.14.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, melyben 2023 évre 3 tervezett FB ülést határozott meg.

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-2/2023 (04.14.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága az OMBKE 2022-es gazdasági beszámolóját javításokkal, észrevételekkel az FBH-2/2023 (04.14) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. Amennyiben a feltett kérdésekre kapott válaszok szükségessé teszik, az FB újra napirendre tűzi a beszámoló megvitatását és az eredményről szóban tájékoztatja a Küldöttgyűlést.

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottságának

FBH-3/2023 (04.14.) Határozata

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Felügyelőbizottsága az OMBKE 2023. évi tervezett költségvetését javításokkal, észrevételekkel, az FBH-3/2023 (04.14) -es határozatában egyhangú, 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.