+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

HATÁROZATOK

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Üléséről

Az ülés időpontja: 2023. június 01. 17:00 óra

Online jelenlétű Google Meet elnökségi ülés

 

 

Határozati javaslat:

„2023/IV-1. Az Elnökség elfogadja Hatala Pált jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítőjének.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

 

 

Határozati javaslat:

2023/IV-2. Az Elnökség elfogadja az ülés meghirdetett napirendi pontjait.  

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

Határozati javaslat:

„2023/IV-3. Az Egyesület Elnöksége pályázatot hirdet az OMBKE igazgatói munkakörének betöltésére.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.