+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

2014. ÁPRILIS 23.-I  VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS HATÁROZATAI

 

V 55/ 2014.04.23 sz.határozat 

Az OMBKE választmánya 16 igen és 1 tartózkodás mellett ellenszavazat  nélkül jóváhagyta a 2013 évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést, mérleget, számviteli beszámolót és eredmény kimutatást 68.732 E Ft mérlegfőösszeggel és 321 E Ft tárgyévi eredménnyel  Azt a 104. küldöttgyűlésnek is elfogadásra javasolja.  

 

V 56/ 2014.04.23 sz.határozat 

 Az OMBKE választmánya egyhangún, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a 2014 évi költségvetésre előterjesztett tervet. 

 

V. 57/ 2014.04.23 sz.határozat 

Az OMBKE választmánya Dr Lengyel Károly főtitkár előterjesztése alapján a 104. küldöttgyűlés napirendjére tett javaslatot egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a következők szerint:

Himnusz , elnöki megnyitó, köszöntések, a választmány beszámolója, közhasznúsági jelentés, az Ellenőrző Bizottság jelentése, az Alapszabály Bizottság javaslata, hozzászólások, indítványok, tiszteleti tagok választása, tisztújítás, Jelölő Bizottság jelentése, kitüntetések átadása, határozatok, Szavazatszámláló Bizottság jelentése, elnöki zárszó, bányász-, kohász- és erdész himnusz.

 

V. 58 / 2014.04.23 sz.határozat 

Az OMBKE választmánya Dr Lengyel Károly főtitkár előterjesztése alapján   egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő személyeket javasolja a 104. küldöttgyűlés tisztségviselőinek:

A tisztújítás levezető elnöke: Dr Tolnay Lajos okl. kohómérnök, tiszteleti elnök.

A szavazatszámláló bizottság elnöke: Dr Mende Tamás okl. kohómérnök   

                                                    tagjai: Liptay Péter okl. kohómérnök

                                                              Halmai György okl. bányamérnök

 

 

Határozatszövegező Bizottság elnöke: Dr Károly Gyula okl kohómérnök

                                                   tagjai: Takács Nándor okl kohómérnök

                                                               Hajnal János okl. kohómérnök

                                                               Nagy Gábor okl olajmérnök

                                                               Törő György okl. bányamérnök 

Jegyzőkönyv vezető: Csányi Judit

Jegyzőkönyv hitelesítő: Boross Péter okl. kohómérnök        

                                         Dallos Ferencné okl. gépészmérnök

 

 

V. 59/ 2014.04.23 sz.határozat 

A választmány egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyja az Érembizottság javaslatát a 104. Küldöttgyűlésen egyesületi kitüntetésben részesülő személyekre.

A választmány titkos szavazás alapján tiszteleti tagnak javasolja: Podányi Tibor okl. bányamérnököt, Dr Verő Balázs okl. kohómérnököt és Dr Dúl Jenő okl. kohómérnököt. 

A választmány egyúttal 13 igen, 4 nem szavazattal elhatározta, hogy a jövőben évenként legfeljebb három főt javasol tiszteleti tagnak.    

 

V. 60/ 2014.04.23 sz.határozat 

A választmány egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Alapszabály Bizottság előterjesztését az OMBKE Alapszabályának módosítására és azt a 104. Küldöttgyűlés elé terjeszti.