+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

HATÁROZATOK

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Üléséről

Az ülés időpontja: 2023. április 18. 16:00 óra

Személyes jelenlétű és online Zoom Meetinges elnökségi ülés

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-1. Az Elnökség elfogadja Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Szombatfalvy Anna alelnök úrhölgyet jegyzőkönyv hitelesítőnek.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

 

 

Határozati javaslat:

2023/III-2. Az Elnökség elfogadja az ülés meghirdetett napirendi pontjait az elfogadott módosításokkal.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait az elfogadott módosításokkal.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-3. Az Elnökség az elnök tájékoztatását 2023. március 22 és 2023. április 14. közötti eseményekről tudomásul vette.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnök tájékoztatását a 2023. március 22. és 2023. április 14. közötti eseményekről tudomásul vette.

 

 

„2023/III-4. Az Elnökség jóváhagyja Mednyánszky Miklós úr előterjesztését, hogy „Az év bányászati-kohászati kiállítóhelye” kitüntető címet 2023-ban az OROSZLÁNYI BÁNYÁSZATI MÚZEUM kapja.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta „Az év bányászati-kohászati kiállítóhelye” kitüntető címet 2023-ban az OROSZLÁNYI BÁNYÁSZATI MÚZEUM kapja.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-5. Az Elnökség az egyesületi igazgató tájékoztatását a 2023. 1. negyedévi pénzügyi eredményekről elfogadja.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az egyesületi igazgató tájékoztatását a 2023. 1. negyedévi pénzügyi eredményekről.

 

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-6. Az Elnökség az OMBKE 2022. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját a FB észrevételeinek, javaslatainak és az elhangzott pontosítások átvezetése után elfogadásra javasolja, az a küldöttgyűlés elé terjeszthető.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy az OMBKE 2022. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját a FB észrevételeinek, javaslatainak és az elhangzott pontosításainak átvezetése után elfogadását-, illetve annak küldöttgyűlés elé terjesztését javasolja.

 

 

Határozati javaslat:

 

„2023/III-7. Az Elnökség az Elnök 114. Küldöttgyűlésről elmondott feladatairól, illetve a Bányászati Szakosztály Elnökének a Szakosztály elnökségi tagja pótlásáról tájékoztatását tudomásul veszi.”

 

Az Elnökség az Elnök 114. Küldöttgyűlésről elmondott feladatairól, illetve a Bányászati Szakosztály Elnöke tájékoztatását egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-8. Az Elnökség jóváhagyja, hogy „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiemelkedő támogatója” díjat 2023-ban 2 támogatók kaphassa meg, Dr. Tolnay Lajos Tiszteleti elnök úr és Dr. Sándor József úr, tiszteleti tag.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiemelkedő támogatója” díjat 2023-ban 2 támogató kaphassa meg, Dr. Tolnay Lajos úr, Tiszteleti elnök úr és Dr. Sándor József úr, Tiszteleti tag.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/III-9a. Az Elnökség Tiszteleti tag kitüntető címre Sipos István tagtársunkat jelöli a 114. Küldöttgyűlésre elfogadásra.”

 

Az Elnökség hat igen, egy nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Tiszteleti tag kitüntető címre Sipos István, okl. kohómérnök tagtársunkat jelöli a 114. Küldöttgyűlésnek elfogadásra.

 

Határozati javaslat:

„2023/III-9b. Az Elnökség a kitüntető címekre vonatkozó szakosztályi előterjesztéseket jóváhagyja.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a szakosztályi, kitüntető címekre vonatkozó előterjesztéseket jóváhagyta.