+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

HATÁROZATOK

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Üléséről

Az ülés időpontja: 2023. március 21. 15:00 óra

Személyes jelenlétű és online Zoom Meetinges elnökségi ülés

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-1. Az Elnökség elfogadja Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

 

 

Határozati javaslat:

2023/II-2. Az Elnökség elfogadja az ülés meghirdetett napirendi pontjait.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-3. Az Elnökség az elnök tájékoztatását 2023. január 25. és március 21. közötti eseményekről tudomásul veszi.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az elnök tájékoztatását a 2023. január 25. és március 21. közötti eseményekről tudomásul veszi.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-4. Az Elnökség a BKL felelős szerkesztőjéről szóló pályázat és a Kiadói Bizottság javaslata alapján a BKL felelős szerkesztőjének 2023.04.01-i hatállyal Hajnal József urat nevezi ki és felkéri Kéri Zoltán urat, hogy a BKL felelős szerkesztő-helyettesi feladatot lássa el.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a BKL felelős szerkesztőjének 2023.04.01-i hatállyal Hajnal József urat nevezi ki és felkéri Kéri Zoltán urat, hogy a BKL felelős szerkesztő-helyettesi feladatot lássa el.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-5. Az Elnökség az alelnök tájékoztatását az aktuális rendezvénytervről – az elhangzott kiegészítő javaslatok figyelembevétele mellett – tudomásul veszi.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az átvezetett módosításokkal elfogadta az aktuális rendezvénytervet.

 

Határozati javaslat:

„2023/II-6a. Az Elnökség jóváhagyja az alelnök előterjesztését a Történeti Bizottság és a Múzeumok, bemutatóhelyek, emlékhelyek és kegyeleti helyek Bizottság összevonásáról.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az alelnök előterjesztését a Történeti Bizottság és a Múzeumok, bemutatóhelyek, emlékhelyek és kegyeleti helyek Bizottság összevonásáról.

 

Határozati javaslat:

„2023/II-6.b. Az Elnökség jóváhagyja, hogy az összevont bizottság neve a „Történeti és Múzeumi Bizottság” legyen.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy az összevont bizottság neve a „Történeti és Múzeumi Bizottság” legyen.

 

Határozati javaslat:

„2023/II-6.c. Az Elnökség jóváhagyja az Egyesület SZMSZ-ének a 2023/II-6a. és 2023/II-6b. határozatának megfelelő módosítását.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az Egyesület SZMSZ-ének a 2023/II-6a. és 2023/II-6b. határozatának megfelelő módosítását.

 

Határozati javaslat:

„2023/II-6.d. Az Elnökség jóváhagyja, hogy a „Történeti és Múzeumi Bizottság” vezetője Mednyánszky Miklós úr legyen.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy a „Történeti és Múzeumi Bizottság” vezetője Mednyánszky Miklós úr legyen.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-7. Az Elnökség jóváhagyja Mednyánszky Miklós úr előterjesztését „Az év bányászati-kohászati kiállítóhelye” kitüntető cím adományozási rendjéről

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta „Az év bányászati-kohászati kiállítóhelye” kitüntető cím adományozási rendjét.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-8. Az Elnökség az egyesületi igazgató tájékoztatását a 2022. évi pénzügyi eredményekről elfogadja.”

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az egyesületi igazgató előzetes tájékoztatását a 2022. évi pénzügyi eredményekről.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-9. Az Elnökség az OMBKE 2023. évi pénzügyi tervét a napirendben tárgyalt módosításokkal elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

Az Elnökség 7 igen, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodással az OMBKE 2023. évi pénzügyi tervét a napirendben tárgyalt módosításokkal elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határozati javaslat:

„2023/II-10.a. Az Elnökség jóváhagyja a KFVSZ elnökének előterjesztését a Földgázszállítási Csoport helyi szervezetté alakításáról Siófoki Helyi Szervezet néven.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a KFVSZ elnökének előterjesztését a Földgázszállítási Csoport helyi szervezetté alakításáról Siófoki Helyi Szervezet néven.

 

Határozati javaslat:

„2023/II-10.b. Az Elnökség jóváhagyja az Egyesület SZMSZ-ének a 2023/II-10a. határozatának megfelelő módosítását.

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta az Egyesület SZMSZ-ének a 2023/II-10a. határozatának megfelelő módosítását.