+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

AZ OMBKE 106. KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

1.) A küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE  2015 évről  szóló beszámoló jelentését és tudomásul veszi a választmány által elfogadott mérleget és közhasznúsági jelentést.

2.) A küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2015 évi tevékenységéről.

3.) Egyesületünk kiemelt célja a fiatal szakemberek bevonása az egyesületi életbe, valamint az, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezése után a fiatal szakemberek  továbbra is részt vegyenek az egyesület munkájában. Ezen cél elérése érdekében elkészített cselekvési tervet folyamatosan végre kell hajtani.

4.) A küldöttgyűlés támogatja az OMBKE törekvéseit, hogy a társegyesületekkel összefogva közös állásfoglalásokban hívják fel az ország gazdasági és politikai vezetésének figyelmét a geotudományokkal összefüggő szakterületek megőrzésének és továbbfejlesztésének jelentőségére és a szükségesnek tartott intézkedésekre.

5.)   A küldöttgyűlés üdvözli, hogy az OMBKE részt vesz a visegrádi országok bányászati és kohászati egyesületeit alkotó együttműködésben azzal a céllal, hogy ráirányítsák mind a hazai, mind az európai politikusok figyelmét a bányászat és a kohászat gazdasági jelentőségére, az ipari emlékek, ipartörténeti emlékhelyek és múzeumok támogatására, valamint a szakmai hagyományok ápolására.

6.) Az OMBKE keresse a lehetőségeket a bányász-kohász szakmákkal határos szakterületeken tevékenykedő szakemberek bevonására az egyesület szakmai és hagyományőrző tevékenységébe.

7.) A küldöttgyűlés egyetért azzal, hogy az egyesület alapításának 125 éves évfordulójáról 2017-ben Selmecbányán ünnepélyes keretek között emlékezzünk meg.

8.) A küldöttgyűlés felhatalmazza választmányt, hogy a 2017 évi jubileumi rendezvényeink témakörében úgymint az egyesület alapításának 125 éves évfordulója, a tatbányai „Jó szerencsét!” emlékév, valamint a soron következő Bányász-Kohász-Erdész Találkozó időbeli ütemezését, gazdasági körülményeit megtárgyalja az érintettekkel, valamint az egyesület szempontjából megfelelő döntést meghozza.

9.) Az OMBKE küldöttgyűlése üdvözli az egyesület tagsága által kezdeményezett és támogatott elhunyt akadémisták lélekharangja és a sziklakápolnai Szent Borbála szobor létesítését, valamint a kiemelkedő szakmai elődeink emlékének megőrzésére irányuló helyi kezdeményezéseket.