+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

108. KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATAI

 

1.)  A küldöttgyűlés elfogadja a választmánynak az OMBKE 2017. évben végzett tevékenységéről szóló, beszámoló jelentését, a mérleget és eredménykimutatást, továbbá a közhasznúsági jelentést.

2.)  A küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2017. évi tevékenységéről.

3.)  A küldöttgyűlés köszönetét fejezi ki a ciklus lejártával most leköszönő egyesületi tisztségviselőknek, különösen Dr. Nagy Lajos elnöknek és Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgatónak az eddigi fáradhatatlan munkájukat és kéri, hogy tevékenységükkel továbbra is segítsék egyesületünket.

4.)  A küldöttgyűlés meghallgatva az Alapszabály Bizottság elnökének tájékoztatóját, úgy határozott, hogy a következő küldöttgyűlésre el kell készíteni a Polgári Törvénykönyv és más érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelő szövegű alapszabály módosítási javaslatot. Ennek során törekedni kell, hogy csak a történelmi hagyományainknak megfelelő, a céljainkat szolgáló, működésünket elősegítő, a modernizációt is figyelembe vevő változtatásokra kerüljön sor.

5.)  Továbbra is folytatni kell az egyesület működési feltételeivel, szervezetével kapcsolatos elemző vizsgálatokat.

6.)  Meg kell újítani az Egyesület kommunikációs csatornáit. Az Egyesület életét érintő ügyek legyenek elérhetők a közösségi oldalakon is.

7.)  Az egyesület hagyományőrzési, hagyományápolási tevékenységének hatékony megszervezése érdekében rendszeressé és tervszerűvé kell tenni a több szakmát érintő, földrajzilag egymás körzetében lévő helyi szervezeteink együttműködését.

8.)  Az Egyesületnek továbbra is kiemelt feladatát kell képezze a fiatal tagok bevonása az egyesületi életbe, illetve a tanulmányukat befejező ifjú szakemberek megtartása. A helyi és területi szervezetek bevonásával támogatnunk kell a kapcsolatok felvételét a szakmáink iránt érdeklődő fiatal szakemberekkel.

9.)  Az Egyesület gazdálkodásának stabilitása érdekében tervszerűen fel kell venni a személyes kapcsolatot azon gazdálkodó szervezetekkel, akik egyesületünket támogatják, illetve potenciális támogatóink lehetnek.