+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET ÓZDON, 2019. MÁJUS HÓNAP 25. NAPJÁN MEGTARTOTT, 109. KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

 

1-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE  2018. évről  szóló közhasznúsági jelentését.

2-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését az OMBKE 2018. évitevékenységéről.

3-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2018. évről szóló beszámoló jelentését és tudomásul veszi a választmány által elfogadott mérleget.

4-109/2019.(05.25.) számú határozat:

Folytatni kell az OMBKE gazdálkodásának átalakítását a tervezhetőség és a folyamatos likviditás biztosítása érdekében.

5-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Választmány irányításával készüljön átfogó elemzés a BKL kiadásának és terjesztésének jövőjéről. Az elemzés eredményének megvitatása történjen meg a 110. Küldöttgyűlésen.

6-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Választmány gondoskodjon arról, hogy készüljön az OMBKE-ről rövid, brosúra-szerű kiadmány, valamint fiatalos hangú invitáló anyag (kiadvány, rövid film) arról, hogy miért jó OMBKE tagnak lenni. Ezek a népszerűsítő anyagok a fiatalok által kedvelt kommunikációs csatornákon is kerüljenek terjesztésre.

7-109/2019.(05.25.) számú határozat:

Egyesületünknek továbbra is legyen kiemelt célja a fiatal szakemberek bevonása az egyesületi életbe, valamint az, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezése után a fiatal szakemberek  továbbra is részt vegyenek az egyesület munkájában.

8-109/2019.(05.25.) számú határozat:

Támogatja a Küldöttgyűlés az OMBKE elnökének célkitűzését, hogy az Egyesület szervezetének és működési feltételeinek átvilágítására, a szükséges megújítási feladatok és felelősök meghatározására bizottságot hoz létre. Ennek keretében kiemelten szükséges vizsgálni az Egyesület szervezeti rendszerét és belső együttműködési viszonyait, a gazdálkodást, különös tekintettel a forrás-lehetőségekre és a forrás-elosztásra, a Lapok kiadásának és terjesztésének korszerűsítési lehetőségeit, valamint az Egyesület infokommunikációs és PR tevékenységének hatékonyságát, a hatásnövelés lehetőségét.

9-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Választmányt az OMBKE vagyoni eszközei közül a Dr. Papp Simon terem antik bútor együttes, valamint a Múzeum krt. 3 szám alatt található lakóingatlan értékesítésére, azzal a feltétellel, hogy a lakóingatlan érvényesített áraként befolyt összeg kizárólag csak az OMBKE méltó és célszerű új székházának megvételére és kialakítására, valamint az adásvétellel és az új székhely elfoglalásával közvetlenül összefüggő, és abból eredő terhek ellentételezésére fordítható.

10-109/2019.(05.25.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének beszámolóját. Egyben felhatalmazza az Alapszabály Bizottságot, hogy Alapszabályunk jogilag megalapozott módosítását készítse elő, és a módosítások indoklása mellett terjessze ezt elő, a 110. küldöttgyűlésen.