+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2023. január 25. 16:00 óra

 

 

2023/I-1. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor
egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv
hitelesítőnek.

2023/I-2. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Törő György úr felvetése,
és az arra érkezett ügyvezető igazgatói és elnöki válaszok fényében megtarthatónak és
határozatképesnek tartja az elnökségi ülést.

2023/I-3. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az „Az Egyesület
2023 évi rendezvény terve” kiegészítéssel a meghirdetett napirendi pontjait.

2023/I-4. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök
tájékoztatását 2022. december 21. és 2023. január 25. közötti eseményekről.

2023/I-5. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a BKL
felelős szerkesztőjéről szóló pályázatát 2023.02.27-i határidőig meghosszabbítja.

2023/I-6. (2023.01.25) Határozat:

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2022/IX-
6 (i) határozatát törli és a 2022/IX-6 (ii) határozatát úgy módosítja, hogy a BKL

Bányászat előfizető tagtársakat 6.000Ft-tal kompenzálja a 2023 évi tagdíjukba történő
beszámításával.

2023/I-7. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az átvezetett
módosításokkal az Egyesület 2023. évi rendezvény tervét.

2023/I-8. (2023.01.25) Határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az
átvezetett módosításokkal a Befektetői szabályzatot jóváhagyásra a soron következő
Küldöttgyűlésre beterjeszti.