+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Tisztelt Tagtársak!

Az Egyesület Választmánya által megtárgyalt és a kért kisebb módosítások átvezetését követően itt találhatja és olvashatja el az új Alapszabály-tervezetet, amit a Választmány a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolt. A Küldöttgyűlésig a tervezet helyesírás ellenőrzése megtörténik. A mellékletek és a rajzok addigra elkészülnek.

További kiegészítés:

ez alapszabály-módosítás tervezet,

  • a 2. paragrafus azért került két változatban a dokumentumba, mert a javasolt módosítás tárgyalásához az összes egyesületi küldött háromnegyedének jelenléte szükséges,
  • az SZMSZ csak munkaanyag, tájékoztatás annak megítélésére, hogy ami az alapszabályból kimaradt vagy nincs részletezve, az az SZMSZ-be kerül a leendő elnökség döntése alapján.

 

Ezúton köszönöm az Alapszabály Bizottság tagjainak és minden közreműködőnek az áldozatos munkáját!

Jó szerencsét!

Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke”