+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A választmány 2001. október 4-i ülésének határozatai

 

 

V. 12/2001 sz. határozat :
Az érembizottság előterjesztése alapján a választmány az ” OMBKE kitüntetések és adományozások rendje” tárgyú ügyrend 1.7, 2.8 és 5.1 pontjait a következők szerint módosította:
ad 1.7: Egy cikluson belül ugyanaz személy csak egy egyesületi kitüntetést kaphat ( kivéve a jubileumi kitüntetéseket).
ad 2.8: Tiszteleti tagot a küldöttgyűlés válassza és a kitüntetést ott lehet átadni.
ad 5.1: „OMBKE oklevelet” adományozhat a választmány: – azoknak az első sorban 40 évnél nem idősebb egyesületi tagoknak, akik kiemelkedő egyesületi és/vagy szakmai, szakirodalmi munkát végeznek.

V. 13/2001 sz. határozat :
A választmány jóváhagyta az Érembizottságnak a 90. küldöttgyűlésen átadandó egyesületi kitüntetésekre vonatkozó személyi javaslatait. A választmány javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy Dr. Kovács Ferenc akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanárt válassza tiszteleti taggá.