+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2003. november 19-i választmányi ülés határozata

 

 

i V 10/2003 sz. határozat

a.) Az egyesület lapjainak megjelenési arculatát egységesíteni kell. Ennek érdekében 2004. január 1 után mindhárom lap formátuma azonosan A/4 legyen.

b.) A nyomdai munkákra egységes szempontok alapján kell árajánlatot kérni és ez alapján kell 2004-re szerződést kötni. Az egységes kiírás tartalmára a főszerkesztők 2003 december 1-ig tegyenek javaslatot.

V. 11/2003 sz. határozat A Választmány létrehozza az Oktatási Bizottságot és elfogadja a Bizottság 2004. június 30-ig szóló munkatervét ( munkaterv mellékelve).

V. 12/2003 sz. határozat A Választmány elfogadta az Érembizottság előterjesztését és a keretszámokat a 2004. évi küldöttgyűlésen átadandó kitüntetésekre vonatkozóan. A szakosztályok 2004. január 31-ig adják le személyre szóló javaslataikat.

V. 13/2003 sz. határozat A Választmány az “OMBKE kitüntetések és adományozások rendje” tárgyú ügyrendet a következőképpen módosította: A 9.1. pont új szövege: ” A kitüntetéseket a küldöttgyűlésen, ünnepélyes külsőségek között ( kivétel a 9.4. pont szerint), akadályoztatás esetén a soron következő választmányi-, vagy más ünnepélyes ülésen adják át a kitüntetettnek. Emlékplakett, vagy oklevél a szakmák jelentős ünnepein is átadhatók.”

V. 14/2003 sz. határozat A Választmány jóváhagyta a 2004. évi küldöttgyűlésre és a tisztújításra való felkészülés ütemtervét és a tisztújítás szempontjait tartalmazó előterjesztést.

V. 15/2003 sz. határozat A választmány jóváhagyta a tisztújításig megtartandó választmányi ülések ütemtervét.

Az Oktatási Bizottság munkaterve

A bizottság tagjai:
Bányászati szakosztály: Szőts Tibor
Vaskohászati szakosztály: dr. Szélig Árpád
Fémkohászati szakosztály: Gál János
Öntészeti szakosztály: dr. Lengyel Károly
Egyetemi osztály: Morvai Tibor

A bizottság vezetője: dr. Lengyel Károly

A Bizottság munkaterve és feladata: – Az Oktatási Bizottság a szakosztályok és partnervállalataik, valamint a szakmai szövetségek bevonásával határozzák meg azokat a szűken vett szakmai területeket, amelyek ismeretanyagát iskolarendszeren kívüli képzés keretében oktatni lehet, szükséges és érdemes

. Határidő: 2003. december 31.
– A szakosztályok szakértők bevonásával ezen ismeretanyag oktatására dolgozzanak ki tematikákat,

Határidő: 2004. június 30.
– Az egyesület és az MTESZ vagy más akkreditált szervezet (pl.: SZTÁV, Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ stb.) kössön szerződést a tematikák akkreditációjára és az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban való együttműködésre.

Határidő: 2004. június 30.
– A szakosztályok az akkreditált tematikák alapján partnervállalataik közreműködésével szervezzék a tanfolyamokat, amelyek papírmunkáját az egyesület megbízása alapján az MTESZ vagy más oktatási intézmény végzi. Ezzel párhuzamosan fel kell kutatni azokat a szakembereket, akik ezeken a tanfolyamokon a hallgatókat oktatják

Határidő: folyamatos

Mindemellett célszerű azt is megvizsgálni, hogy az egyesület szerezzen-e akkreditációt a felnőttképzésre. Hozzá kell tenni, hogy ez sok utánjárással és nem kevés költséggel jár, és feltételezi egy olyan kolléga alkalmazását vagy megbízását, aki ezzel a feladattal rendszeresen foglalkozik.