+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A választmány 2004. december 14-i ülésének határozatai

 

 

V.17/2004 sz. határozat. (Választmányi Bizottságok)
A szakosztályok véleményét figyelembe véve a választmány jóváhagyta a választmányi bizottságokat és felkérte azok vezetőit a következők szerint:
 
Bizottság
Elnök
Alapszabály Bizottság
Dr. Tóth István, okl. bányamérnök, exelnök, tiszteleti tag
Érembizottság
Dr. Fazekas János, okl. bányamérnök, exelnök, tiszteleti tag
Etikai Bizottság
Várhelyi Rezső, okl gépészmérnök, tiszteleti tag
Történeti Bizottság
Tóth János, okl. gépészmérnök
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Dr. Vörös Árpád, okl. kohómérnök, tiszteleti tag Társelnök: Dr. Tardy Pál okl. kohómérnök, exelnök
Iparpolitikai Bizottság
Dr. Gál István, okl. bányamérnök
Környezetvédelmi és Hulladékhasznosítási Bizottság
Szombatfalvy Rudolf okl. kohómérnök Társelnök: Dr. Csőke Barnabás okl. bányamérnök
Ifjúsági Bizottság
Dr. Pataki Attila okl. bányageológus mérnök, választmányi tag
Oktatási Bizottság
Gál János, okl. kohómérnök

 

A VÁLASZTMÁNYI BIZOTTSÁGOK TAGJAI

Alapszabály Bizottság

Bányászati Szakosztály
Dr Tóth István
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Barabás László
Vaskohászati Szakosztály
Dr Dévényi László
Fémkohászati Szakosztály
Széll Pál
Öntészeti Szakosztály
Dr Takács Nándor
Egyetemi Osztály
Dr Bohus Géza

Érembizottság

Bányászati Szakosztály
Dr Fazekas János
Kovács Loránd
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Kelemen József
Vaskohászati Szakosztály
Liptay Péter
Fémkohászati Szakosztály
Komjáthy István
Öntészeti Szakosztály
Éger László
Egyetemi Osztály
Dr Tóth Levente

Etikai Bizottság

Bányászati Szakosztály
Tasnády Tamás
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Dr. Laklia Tibor
Vaskohászati Szakosztály
Dr. Csirikusz József
Fémkohászati Szakosztály
Várhelyi Rezső
Öntészeti Szakosztály
Pornói Sándor
Egyetemi Osztály
Dr. Federer Imre

Történeti Bizottság

Bányászati Szakosztály
Benke István
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Csath Béla
Vaskohászati Szakosztály
Drótos László Dr Ágh József
Fémkohászati Szakosztály
Pálovits Pál Szablyár Péter
Öntészeti Szakosztály
Mikus Károlyné Ónodiné Kozma Erzsébet
Egyetemi Osztály
Dr. Benke László
Központi Bányászati Múzeum
Bircher Erzsébet
OMM Öntödei Múzeum
Dr Lengyelné Kiss Katalin
Magyar Olajipari Múzeum
Tóth János
Magyar Alumíniumipari Múzeum
Kovács Istvánné
Érc- és Ásványbányászati Múzeum
Hadobás Sándor
Központi Kohászati Múzeum
Porkoláb László

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Bányászati Szakosztály
Dr. Barátosi Kálmán Vojuczki Péter
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Dr. Vincze Tamás
Vaskohászati Szakosztály
Dr Tardy Pál
Fémkohászati Szakosztály
Dánfy László Dr Solymár Károly
Öntészeti Szakosztály
Dr Vörös Árpád
Dr. Bakó Károly
Egyetemi Osztály
Dr Török Tamás

Iparpolitikai Bizottság

Bányászati Szakosztály
Dr Gál István
Dr. Izsó István
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Kuhn Tibor
Vaskohászati Szakosztály
Solt László
Fémkohászati Szakosztály
Horváth Csaba Puza Ferenc
Öntészeti Szakosztály
Pordán Zsigmond
Egyetemi Osztály
Dr. Károly Gyula

Környezetvédelmi és Hulladékhasznosítási Bizottság

Bányászati Szakosztály
Dr Berta Zsolt
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Bruckner Lajos
Vaskohászati Szakosztály
Dr Kiss László
Fémkohászati Szakosztály
Huszics Zoltán Dr. Éva András
Öntészeti Szakosztály
Szombatfalvy Rudolf
Egyetemi Osztály
Dr. Csőke Barnabás Dr. Lengyel Attila

Ifjusági Bizottság

Bányászati Szakosztály
Dr. Pataki Attila
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Török Károly
Vaskohászati Szakosztály
Dr Réger Mihály Harkai Zsolt Hetey Tamás főisk h. Dani Bálint Tibor főisk h.
Fémkohászati Szakosztály
Papp János
Öntészeti Szakosztály
Sándor Balázs
Egyetemi Osztály
Dr. Vadászi Marianna Kanász Tamás km hallgató Mokánszky Zsolt bm hallgató

Oktatási Bizottság

Bányászati Szakosztály
Hamza Jenő
Kőolaj-Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Dr. Féderer Imre
Vaskohászati Szakosztály
Dr Szélig Árpád
Fémkohászati Szakosztály
Gál János
Öntészeti Szakosztály
Dr Lengyel Károly
Egyetemi Osztály
Dr. Buocz Zoltán

 

V. 18/2004 sz. határozat. Felelős szerkesztők)
A szakosztályok részéről beérkező javaslatok alapján a választmány felelős szerkesztői feladattal a következő személyeket bízza meg.
 
BKL Bányászat
BKL Kohászat
BKL Kőolaj- és Földgáz
Podányi Tibor
Dr. Verő Balázs
Dallos Ferencné
 
 
A felelős szerkesztők a munkájukat az OMBKE alapszabálya és ügyrendje szerint végzik. A megbízás visszavonásig érvényes.
V.19 /2004 sz. határozat. BKL Kiadói Bizottság)
A választmány a Bányászati Kohászati Lapok megjelentetésének egyesületi szintű koordinálására összhangban a sajtótörvénnyel, az egyesületi alapszabállyal és az ügyrenddel a választmány mellett működő BKL Kiadói Bizottságot hoz létre, mely a kiadói jogok gyakorlásában segíti a választmányt.
A Kiadói Bizottság mint tanácsadó testület:
–  az egyesületi alapszabály, továbbá a küldöttgyűlés és a választmány határozatai figyelembe vételével meghatározza a lapok megjelentetésének és szerkesztésének koncepcionális kérdéseit;
– állást foglal a lapok azonos arculatára vonatkozó kérdésekben;
–  meghatározza a lapban megjelenő rovatok, cikkek főbb arányait, jellegét, a lap szerkezetét;
–   az egyesület anyagi helyzetére is tekintettel állást foglal az évente megjelenő lapszámok, többek között a közös számok kérdésében.
–  évenként értékelést ad a választmány részére az egyesületi lapokról.
 
A bizottságot a főtitkárhelyettes vezeti. Tagjai szakosztályonként 1-1 fő ( az egyetemi osztálytól 2 fő), a felelős szerkesztők, a főtitkár és az ügyvezető igazgató.
 
A választmány a BKL Kiadói Bizottság személyi összetételét a következők szerint hagyja jóvá:
 
Dr. Lengyel Károly
Főtitkárhelyettes, a bizottság vezetője
Győrfi Géza
Bányászati Szakosztály
Cseri Tivadar
Kőolaj -Földgáz-Vízbányászati Szakosztály
Marczis Gáborné Dr.
Vaskohászati Szakosztály
Hajnal János
Fémkohászati Szakosztály
Katkó Károly
Öntészeti Szakosztály
Dr. Károly Gyula
Egyetemi Osztály
Dr Sümegi István
Egyetemi Osztály
Kovacsics Árpád
Főtitkár
Dr. Gagyi Pálffy András
Ügyvezető igazgató
Podányi Tibor
BKL Bányászat
Dr. Verő Balázs
BKL Kohászat
Dallos Ferencné
BKL Kőolaj- Földgáz

 

V.20/2004 sz. határozat. 2005.évi egyéni tagdíj)
A választmány egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2004. évre szóló egyéni tagdíjak mértéke marad érvényben 2005 évre is, vagyis:
a.) a teljes összegű tagdíj 5000 Ft/év,
b.) a házastársak és a 70 évnél fiatalabb nyugdíjasok tagdíja 2500 Ft/év,
c.) a 70 évet betöltő tagok és a diákok 500 Ft/év regisztrációs (tag)díjat fizetnek,
d.) a tiszteleti tagok tagdíja önkéntes mértékű.