+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2005. május 19-i választmányi ülés határozatai

 

 

V. 7/2005 sz. határozat:
Az OMBKE az egyik legfontosabb feladatának tekinti a felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok bevonását az egyesületi életbe, a selmeci hagyományok megismertetését és a felsőfokú tanulmányok elvégzése után a folyamatos egyesületi tagság fenntartását. A hagyományos bányász-kohász felsőfokú szakképzésben résztvevők egyre csökkenő körén kívül az egyesület tevékenységébe be kell vonni a szakmai határterületeket (pl. környezetvédelem, anyagtudomány, mérnök közgazdász stb.) választó hallgatókat is. Az OMBKE ifjúsági munkájának tervszerű és intézményes javítására az Ifjúsági Bizottság 2005. október 1-ig készítsen feladattervet. Az ifjúsági munka javítását célzó feladatot a választmány javasolja a 94. Küldöttgyűlés határozatai közé is felvenni.

V. 8/2005 sz. határozat:
Az OMBKE választmánya nagyra értékeli a Dunaújvárosi Főiskola Diákegyletének egyesületi munkáját és hagyományőrző tevékenységét. Ennek elismeréseképpen az OMBKE a Selmecbányai Szalamander felvonulást megelőzően a Diákegylet részére zászlót adományoz. Az OMBKE választmánya egyúttal köszönetét fejezi ki azon főiskolai vezetőknek, akik támogatják az OMBKE tevékenységét és közreműködnek a bányász-kohász hagyományok ápolásában és elterjesztésében.

V. 9/2005 sz. határozat:
A választmány szükségesnek tartja, hogy a Bányászati és Kohászati Lapokban a fiatal szakemberek publikációi soron kívül megjelenjenek. Ennek ösztönzése érdekében a jövőben a 35 évet be nem töltött cikkírók 15 ezer Ft jutalomban részesülnek. Ezt a jutalmat a fiatal cikkírók társszerzőként is megkapják.

A választmány felszólítja a szerkesztő bizottságokat, illetve a felelős szerkesztőket, hogy a fiatal cikkírók esetében, amennyiben a szakmai cikk a lapokban való megjelenés feltételeit kielégíti, akkor azt az időbeni besorolásnál részesítsék előnyben.

A fiatal szerzők a híranyagok közlésekor is részesüljenek jutalomban, melyre a felelős szerkesztők tegyenek javaslatot az ügyvezető igazgatónak.