+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2005. november 10-i választmányi ülés határozatai

 

 

V. 10/2005 sz. határozat
A választmány a 94. küldöttgyűlés határozatainak végrehajtására vonatkozóan ismertetett munkatervet az elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfogadta.
a.) Az egyesület a korábbi együttműködési megállapodás megújítása érdekében keresse meg a BDSZ-t. A megállapodás előkészítésével a választmány megbízza dr Horn János tiszteleti tagot. Közreműködik: dr Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató.
b.) Az egyesület ismét kezdeményezze együttműködési megállapodás kötését a Magyar Bányászati Szövetséggel. A megállapodás előkészítésével a választmány megbízza dr. Havelda Tamás alelnököt. Közreműködik: dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató.
c.) Az érdekvédelmi kérdések hatékonyabb szervezése ügyében az illetékes szervezetekkel együtt ki kell alakítani az egyesület koncepcióját, mely munkát az egyesület elnöke irányít. Az alapszabályt érintő kérdésekben az Alapszabály Bizottság végezze el azokat a módosításokat, mely az egyesületet alkalmassá teszi a szakmai érdekvédelem befogadására, ill. végzésére.
d.) A szakosztályok vizsgálják meg a helyi szervezetek működési körülményeit és ahol az célszerűnek látszik, kezdeményezzék a közös helyi szervezetek létrehozását, vagy az azonos régióban működő, különböző szakosztályokhoz tartozó szervezetek szorosabb együttműködését.
e.) A Történeti Bizottság , a Tiszteleti Tagok Tanácsa és az Érembizottság vizsgálják meg, hogy: – Kik azok a személyek, akiknek az emlékét javasolják megörökíteni? – Milyen módon kellene ezen személyeknek emléket állítani? – Javasolható-e újabb emlékérem alapítása? (Szűkíteni, vagy bővíteni célszerű-e az emlékérmek számát?)
f.) A nemzeti fejlesztési tervhez szükséges egyesületi javaslatok kidolgozásával a választmány az Iparpolitikai Bizottságot bízza meg.

V. 11/2005 sz. határozat
Az OMBKE 2006-ban írjon ki pályázatot a 35 évnél fiatalabb tagok részére szakmai cikk írására. E célra 500 eFt fordítható.

V. 12/2005 sz. határozat
A választmány egyhangúlag tudomásul vette az Érembizottság írásos javaslatát a Szent Borbála kitüntetésekre.