+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2005. december 16-i választmányi ülés határozatai

 

 

V.13/2005 sz. határozat
A választmány jóváhagyta a 95. küldöttgyűlésen átadandó érmek keretszámait a következők szerint:
SZAKOSZTÁLY/ EMLÉKÉREM EMLÉK/PLAKETT
Bányászati Szakosztály 3 3
Kőolaj- Földgáz és Vízbányászati Szakosztály 1 1
Vaskohászati Szakosztály 1 1
Fémkohászati Szakosztály 1 1
Öntészeti Szakosztály 1 1
Egyetemi Osztály 1 1
Elnöki keret 4 4
Összesen 12 12 V.

14/2005 sz. határozat
Az OMBKE választmánya 2005. december 16-i ülésén a 2006 évi egyéni tagdíjak éves mértékéről a következők szerint döntött:
a.) az egyéni tagdíj összege évi 6000 Ft
b.) a 70 év alatti nyugdíjasok, a családtagok, a tanulmányaikat befejező munkanélküli pályakezdők 2 évig, a nappali képzésben résztvevő doktoranduszok részére 3000 Ft
c.) a diákok és a 70 évet betöltött nyugdíjasok esetében 1000 Ft
d.) a tiszteleti tagoknak önkéntes mértékű

A helyi szervezetek és a szakosztályok elnökei indokolt esetben méltányossági alapon továbbra is élhetnek egyedi elbírálás lapján a tagdíjcsökkentési jogukkal.

A befolyt egyéni tagdíjaknak 30%-a a helyi szervezetek működésére fordítandó.