+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A  2006. október 16-i választmányi ülés határozatai

V 6/2006 sz. határozat

A választmány a 95. Küldöttgyűlés határozataiból fakadó feladatok végrehajtására a következő feladattervet hagyta jóvá:

 

1.)    A Küldöttgyűlés az egyesület jövőjét tekintve kiemelten fontos feladatnak tartja az egyetemi és főiskolai hallgatók megismertetését a szakma hagyományaival, bevonásukat az egyesületi életbe és továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy végzés után továbbra is fennmaradjon a kapcsolatuk az egyesülettel.

 

A határozat végrehajtásának koordinálásával a Választmány az Egyetemi Osztályt és az Ifjúsági Bizottságot bízza meg.

Intézkedési program kidolgozásának határideje: 2006. december 5.

 2.) Az Egyesület Történeti Bizottsága gyűjtse össze azon bányász és kohász hősök és áldozatok neveit, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc során vesztették életüket, vagy az azt követő megtorlások áldozatává váltak. Róluk az egyesület emlékezzék meg.

 

A határozat végrehajtására a Választmány a Történeti Bizottságot kéri fel.

Megemlékezés a 2006. decemberi választmányi ülésen

3.) Az egyesület választmánya által e célra létrehozott bizottság a bányászatban érintett más civil szervezetekkel összefogva, petícióban hívja fel az állami és politikai vezetés figyelmét a hazai erőforrások jobb kihasználásának nemzetgazdasági jelentőségére és a szükséges intézkedések megtételére, s azt küldje meg a legfőbb közjogi méltóságok részére.

 

A határozat végrehajtásának koordinálásával a Választmány az Iparpolitikai Bizottságot bízza meg. A munkába be kell vonni a környezetvédelmi Bizottságot és meg kell keresni az Országos Erdészeti Egyesületet.

 

A peticio elkészítésének határideje: 2006. december 5.

 

4.) Az egyesület kísérje figyelemmel a felsőoktatási reform megvalósulásának folyamatát, és azt értékelve észrevételeit közölje az állami és politikai vezetéssel.

 

A határozat végrehajtásának koordinálásával a Választmány az Oktatási Bizottságot bízza meg az Egyetemi Osztályt bevonásával.

 

A végrehajtásról jelentés 2007. március 31-ig.

V 7/2006 sz. határozat

A választmány jóváhagyta az Érembizottság javaslatát a 2006 évi Borbála Érem kitüntetésekre.

  1. 8/2006 sz. határozat

A választmány elfogadta a 2007 évi tisztújításra való felkészülés programját.

(A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

 

  1. 9/2006 sz. határozat

 

A 2006 évben a fiatal szakemberek részére kiírt pályázat eredményeként Paulusz Ferenc és Kardos Ibolya egyaránt első díjban részesül.

 

Az OMBKE 2007-ben ismét kiírja a pályázatot.