+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A választmány 2006. december 13-i ülésének határozatai

V- 10/2006 sz. határozat

 

A választmány tudomásul vette az Egyetemi Osztály tájékoztatását a Kerpely emlékév eseményeinek szervezéséről és a szervező bizottság létrehozásáról.

V- 11/2006 sz. határozat

 

A választmány a 2007. évre vonatkozó egyesületi egyéni tagdíjakat a 2006. évivel azonosan, változatlan összegben hagyja jóvá.

V- 12/2006 sz. határozat

 

A 2007. évi küldöttgyűlés kitüntetési keretszámai:

 

 SZAKOSZTÁLY

 EMLÉKÉREM

 EMLÉKPLAKETT

Bányászati Szakosztály 3 3
Kőolaj- Földgáz és Vízbányászati Szakosztály 1 1
Vaskohászati Szakosztály 1 1
Fémkohászati Szakosztály 1 1
Öntészeti Szakosztály 1 1
Egyetemi Osztály 1 1
Elnöki keret 4 4
Összesen 12 12

 

A Kerpely emlékév alkalmával további két Kerpely érem is kiosztásra kerülhet.

Az oklevelekre nincs korlátozott keretszám, azokat elsősorban a fiatalabb tagtársaknak és a helyi szervezetekben dolgozó aktivistáknak javasoljuk.

Két-három pártoló tagvállalat nagy plakett elismerésben részesül. 

 

Az érembizottság csak a 2007. március 10-ig leadott kitüntetési javaslatokat bírálja el.

 

 

V- 13/2006 sz. határozat

 

A választmány dr. Tóth István exelnököt, az OMBKE tiszteleti tagját bízta meg a Jelölő Bizottság elnöki teendőivel.

 

 

V- 14/2006 sz. határozat

Az egyesületi  tagnyilvántartás és az Alapszabályban foglaltak alapján   a választmány a következők szerint hagyta jóvá a 96. küldöttgyűlésre delegálható küldöttek, valamint a választmányi tagok szakosztályok szerinti létszámát:

Szakosztály Taglétszám Küldöttgyűlés küldöttje Választmányi tag
Bányászati 1369          69              9
Kőolaj,-Földgáz és Vízbányászati 339          17              2
Vaskohászati 584          29              4
Fémkohászati 389          20              3
Öntészeti 317          16              2
Egyetemi 366          18              2
Összesen 3364 fő        169 fő            22 fő

 

A választmány további tagjai: elnök, főtitkár, főtitkárhelyettes.