+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 2007. október 12-i választmányi ülés határozatai

 

 

V. 5 /2007 sz. határozat:

 

A Választmány a következő személyeket bízta meg a választmányi bizottságok vezetésével:

Bizottság  
Alapszabály Dr Esztó Péter
Érem Komjáthy István
Ifjusági Morvai Tibor
Iparpolitikai Dr Gál István
Környezetvédelmi Szombatfalvy Rudolf
Erős György (társelnökök)
Oktatási Dr Dúl Jenő
Történeti Tóth János
Etikai Dr Tóth István

 

V. 6 /2007 sz. határozat:

 

A Választmány a következő személyeket bízta meg a BKL felelős szerkesztői feladatokkal:

 

BKL Bányászat: Podányi Tibor

BKL Kohászat: Dr. Lengyel Károly

BKL Kőolaj. Dallos Ferencné

 

V. 7 /2007 sz. határozat:

 

A választmány a 96. küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtására a következő feladatokat jelölte meg:

 

– A Küldöttgyűlés továbbra is kiemelkedően fontos feladatának jelöli meg a fiatal szakemberek bevonását az egyesületi életbe.

 

Az Ifjúsági Bizottság dolgozza ki az ezen feladattal kapcsolatos koncepciót és programot és nyújtsa be a 2007. decemberi választmányi ülésre.

 

– A Küldöttgyűlés felkéri a Választmányt, hogy az érdekképviseleti szerveinkkel, a Bányász Szakszervezettel és a Bányászati Szövetséggel együtt dolgozzon ki javaslatot megfelelő széndioxid kvóták kialakítására.

 

Az Iparpolitikai Bizottság együttműködve a szakmai érdekképviseleti szervekkel és a MTESZ Energetikai Bizottságával (ennek elnöke Dr Tóth István) a lehetséges intézkedéseket tegye meg.

 

– A Küldöttgyűlés felkéri a Választmányt, vizsgálja meg, milyen javaslatokkal járulhat hozzá az Egyesület egy új ásványi nyersanyag-politika kialakításához.

 

Az adott feladat végrehajtása érdekében az OMBKE Iparpolitikai Bizottsága az érdekelt Szakosztályokkal együttműködve vegye fel a kapcsolatot a MBFH-val és közösen

határozzák meg a javaslatok tárgyát, formai követelményeit.

 

-. A Küldöttgyűlés javasolja a Választmánynak, hogy szakmai múzeumaink támogatása ügyében fogalmazzanak levelet az Egyesület nevében az oktatási és kulturális miniszternek.

 

A Történeti Bizottság a szakmai múzeumok és a kuratóriumok bevonásával tekintsék át a

szakmai múzeumok helyzetét és a jövőbeni működés feltétel rendszerét. Fogalmazzák meg

a lehetséges és szükséges intézkedéseket és erről tájékoztassák a választmányt.

A Történeti Bizottság a következő évben szervezze meg a múzeumvezetők konferenciáját.

 

V. 8/2007 sz. határozat:

 

A Választmány egyhangúan döntött a 2007 évi Borbála Napi kitüntetésekre felterjesztendő személyekről:

 

Bányászati SzO Berta József

Kiss István

Kőolaj F V SzO Péntek Lajos

Vaskohász SzO Marczis Gáborné Dr.

Fémkohász SzO Hajnal János

Öntő SzO Kovács László

Egyetemi O Porkoláb László

 

Miniszteri kitüntetés: Dr Barátosi Kálmán