+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

2008. október 15-i Választmányi ülés határozatai

 

V. 12/2009. 10.15 sz. határozat

 

A 97. Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtására a választmány egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő végrehajtási programot fogadta el:

 

ad. 3.sz. határozat: A szakmáink eredményeiről készüljön egy összefoglaló ismertetés. Ezen ismertető anyag szerkesztését Dr. Gagyi Pálffy András végzi az egyes szakosztályok által kijelölt szakértők anyagai alapján.

A szakosztályok jelöljék ki azokat a szakembereiket, akik a közvélemény tájékoztatásában a szakmát képviselni javasolják.

 

ad. 4. sz. határozat: Minden szakosztály vezetősége tűzzek napirendjére a fiatal szakemberek bevonásával kapcsolatos témát.

 

ad. 5. sz. határozat: Az egyesület éves beszámolója külön mellékletben tartalmazza az egyesületi rendezvényeket. Ezeket a rendezvényeket a BKL közgyűlési közös száma ismertesse.

 

ad. 6. sz .határozat: Az OMBKE vezetése az érintett szakmai múzeumok vezetőinek bevonásával tárgyalja meg a múzeumok támogatásához szükséges és lehetséges további lépéseket.

 

ad. 7.sz. határozat : Az öt város (Selmecbánya, Sopron, Miskolc, Dunaújváros,

Székesfehérvár) által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat minél hasznosabb

tartalommal való megtöltése céljából a szakosztályok a javaslataikat juttassák el az

egyesület titkárságára.

 

 

V. 12/2009. 10.15 sz. határozat

 

A választmány megbízza Lóránt Miklós tiszteleti tagot az Etikai Bizottság vezetői tisztségének ellátásával.

 

 

V. 13/2009. 10.15 sz. határozat

 

A választmány egyhangúan megszavazta az Érem Bizottságnak a 2008. évi Borbála napi kitüntetésekre vonatkozó előterjesztését.