+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

2009.12.11.-i Választmányi ülés határozatai

 

V. 26/2009.12.11.sz határozat

A Választmány 18 fő igen, 4 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 2010. évre az egyéni tagdíjakat a következők szerint állapította meg: a dolgozók éves tagsági díja 7 200 Ft, a 70 év alatti nyugdíjasoké és a családtagoké 3 600 Ft, a 70 évet betöltött tagoknak és a diákoknak 1 200 Ft. A tiszteleti tagok tagdíja önkéntes mértékű.

 

V. 27/2009.12.11.sz határozat

A választmány egyhangúan jóváhagyta 2010. évre az Érembizottság által javasolt, a jegyzőkönyvhöz mellékelt kitüntetési keretszámokat.

A kitüntetési javaslatokat életrajzi adatokkal és 3-4 mondatos indoklással 2010. március 31-ig küldjék meg a szakosztályok elektronikusan a z OMBKE Titkárság ombke@mtesz.hu e-mail címére.

 

V. 28/2009.12.11.sz határozat

A választmány egyhangúlag jóváhagyta a 2010. évi tisztújító küldöttgyűlésre delegálható 139 szavazati jogú küldött és a 25 fős választmány létszámát.