+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE Választmány 2010. december 13-i ülésének határozatai

 

 

V.5/ 2010.12.13 sz. határozat:

Az OMBKE 101. Küldöttgyűlése 2011. május 27-én lesz Budapesten, a MTESZ Kossuth téri székházában.

 

 

V.6/ 2010.12.13 sz. határozat:

A Választmány egyetért azzal, hogy az OMBKE az ismertetett együttműködési megállapodásokat megkösse.

 

 

V.7/ 2010.12.13 sz. határozat:

A választmány egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy 2011-ben az egyéni tagdíjak a 2010- évi tagdíjakkal azonos mértékűek legyenek.

 

 

V.8/ 2010.12.13 sz. határozat:

A Választmány egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az egyes bizottságok vezetőire tett javaslatot.

 

 

V.9/ 2010.12.13 sz. határozat:

A Választmány egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta, hogy a BKL-Kohászat felelős szerkesztője Balázs Tamás okl. kohómérnök legyen.