+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE Választmány 2011. március 23-i ülésének határozatai

 

 

V. 10/2011.03.23. sz. határozat:

A Választmány elfogadja az OMBKE 2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentést. Észrevételeket és javaslatokat a mérleg benyújtásakor, az Ellenőrző Bizottság véleményének meghallgatása után tesznek.

 

V.11/2011.03.23. sz. határozat:

A Választmány elfogadta az OMBKE 2011. évi gazdálkodási tervét.

 

V.12/2011.03.23. sz. határozat:

A Választmány elfogadta az Érembizottság által előterjesztett 2011. évi kitüntetési keretszámokat.

 

V.13/2011.03.23. sz. határozat:

A Választmány elismerésben részesíti Komjáthy István és Lóránt Miklós tagtársainkat lelkiismeretes munkájukért, akik az előző ciklusban az OMBKE Érembizottságát illetve az Etikai Bizottságát vezették. A Választmány kéri, hogy továbbra is segítsék az egyesület munkáját.

 

V.14/2011.03.23. sz. határozat:

A Választmány elfogadta az Etikai Bizottság elnökének tájékoztatóját.

 

 

V.15/2011.03.23. sz. határozat :

A Választmány elfogadja az Alapszabály Bizottság elnökének tájékoztatóját.

Az Alapszabály Bizottság által ismertetett koncepcionális és szövegszerű javaslatokat a Választmány a soron következő választmányi ülésen vitatja meg, miután a szakosztályok kialakították a véleményüket. Elsősorban a következő főbb kérdésekre kell választ adni:

 

a.) Az OMBKE szervezetét nem érintő kérdésekben már a 101. Küldöttgyűlésen legyen előterjesztve alapszabály módosítás, vagy csak a 102. Küldöttgyűlésen a szervezetet is érintő módosításokkal együtt?

 

b.) Foglalkozzon-e az Alapszabály Bizottság a szakosztályok és az osztályok megváltoztatásával, vagy vegye le ezt a témát a napirendről?

 

c.) A Választmány összetételénél változzon-e az eddigi létszámarányos képviselet?

 

d.) Az eddigi három évenkénti választási ciklust növeljük-e meg négy évre?