+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 89. küldöttgyűlés határozatai

 

1.) Az OMBKE a MTESZ tagegyesülete, közhasznú szervezet, alapvetően szakmai, tudományos kérdésekkel foglalkozik, nem gazdasági munkaadói vagy munkavállalói érdekképviseleti szerv. Az egyesület szabályzataiban az erre a tényre utaló szövegrészek szükséges pontosítása a választmány mindenkori feladata.

2.) A küldöttgyűlés felhívja az új vezetőség és választmány figyelmét arra, hogy az 1999. évi 88. küldöttgyűlés folyamatos érvényű, ill. nem teljesült határozatai változatlanul érvényesek.

a.) A 86. küldöttgyűlés 1. sz. határozata, melyet a 88. küldöttgyűlés 2sz. határozata megerősített:
Az egyesület fejlessze és szélesítse tovább, alakítsa ki a jogi és pártoló tagtámogatások korunknak megfelelő, lehetőleg hosszú távú szerződésekkel élő eszközrendszerét, amely alkalmas egyesületünk gazdálkodási stabilitásának megteremtésére.

b.) A 86. küldöttgyűlés 2. sz. határozata, melyet a 88. küldöttgyűlés 2sz. határozata megerősített:
Az egyesületi titkárság működtetési költségeit, valamint az úgynevezett központi költségeket felül kell vizsgálni, indokolt esetben racionalizálni kell

c.) A 86. küldöttgyűlés 4. sz. határozata, melyet a 88. küldöttgyűlés 2sz. határozata megerősített:
A választmány az egyesületi klub és központ hasznosítása tárgykörében az OMBKE számára a leggazdaságosabb megoldást dolgozza ki, és tegye meg a szükséges lépéseket annak véghezvitelére.

d.) A 88. küldöttgyűlés 8sz. határozata:
Készüljön hosszú távú (három évre szóló gördülő) gazdálkodási stratégiai terv.

3.) Az egyesület nevének megváltoztatását a küldöttgyűlés nem támogatja.

4.) Az egyesület tisztségviselőinek összetételére, a működést alapvetően befolyásoló szervezeti és működésifeltétel-változásokra vonatkozó, írásban benyújtott ajánlások és a küldöttgyűlésen szóban elhangzottak figyelembe vételével a következő küldöttgyűlésre készüljön a választmány által elfogadott, széles körben megvitatott javaslat.

5.) Az egyesület választmánya vizsgálja meg az érdekkörébe tartozó szakmák bizonyítványt adó szakmai képzésének, továbbképzésének, az egyesület tagságának bevonásával az oktatás végzésének és a bizonyítványok általános és hivatalos elfogadottságának, elismertetésének feltételeit.

6.) Az egyesület választott tisztségviselői a jogi és pártoló tagvállalatokkal a jövőben is hosszútávú szerződéseket kössenek az egyesület gazdálkodásának stabilitásának biztosítására.

7.) Készüljön gazdasági elemzés annak megítélhetőségére, hogy az egyesület szaklapjai internetes hozzáférésének biztosításával milyen mértékben lehetne csökkenteni a szaklapok kiadásának és terjesztésnek költségeit.

8.) Az egyesület mindig időben és az eddigieknél nyomatékosabban fejtse ki véleményét a szakmáinkat érintő kormányzati, érdekvédelmi és egyéb intézkedésekkel, döntésekkel kapcsolatban.

9.) A 89. küldöttgyűlésre kiadott írásos beszámoló pontatlanságait az ügyvezető igazgató 30 napon belül javítsa ki, és a végleges, javított írásos anyag a 89. küldöttgyűlés írásos dokumentációi között őriztessék meg.

10.) A főtitkári beszámolót a küldöttgyűlés elfogadta.

11.) Az Ellenőrző Bizottság jelentését a küldöttgyűlés elfogadta

12.) Az egyesület közhasznú tevékenysége végzésére vonatkozó jelentését a küldöttgyűlés elfogadta

13.) A küldöttgyűlés köszönetet mond a leköszönt vezetőségnek kitartó, az egyesülethez méltó társadalmi munkájáért.