+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 91. küldöttgyűlés határozatai

 


1.) A küldöttgyűlés elfogadja az OMBKE 2001. évről szóló közhasznúsági jelentését, a főtitkári beszámolót és az ellenőrző bizottság jelentését.

2.) A küldöttgyűlés elfogadja a 90. küldöttgyűlésen elhangzott indítványok végrehajtásáról szóló választmányi jelentést.

3.) A küldöttgyűlés a főtitkári beszámoló és az ellenőrző bizottsági jelentés alapján a továbbra is aktuálisnak és szükségesnek tartja a 90.küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását.
Nevezetesen:
a.) az egyesület, a szakosztályok és a helyi szervezetek tisztségviselői helyezzenek fokozott súlyt arra, hogy a szakmai rendezvények, konferenciák újból az egyesület keretei között valósuljanak meg.
b.) az egyesület a pártoló tagvállatokkal összefogva továbbra is keressék a lehetőségeket arra, hogy a bányászat és kohászati szakma érdekei mind a közvélemény előtt, mind az állami döntések előkészítése során megfelelő képviseletet kapjanak.
c.) továbbra is keresni kell a lapmegjelentetési költségek csökkentési lehetőségeit, a választmány és az ügyvezetés a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.) A küldöttgyűlés december 4-ét, Szent Borbála napját az egyesületünk által képviselt szakmák, a bányászok és a kohászok közös napjának tekinti. A Szent Borbála központi állami ünnepséget az egyesület szervezze. A küldöttgyűlés megbízza az egyesület vezetőit, hogy az illetékes érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetve az állami szerveknél járjanak el a közös bányász és kohász nap ügyében, valamint abban, hogy a Szent Borbála emlékérem csak ezen a napon legyen adományozható azon bányászoknak és kohászoknak akik kiemelkedő szakmai tevékenységükön túlmenően, szakmai múltunk és hagyományaink ápolásában, szakembereink összefogásában, szakmáink elismertetésében, szakmáink színvonalának emelésében kiemelkedő szerepet vállalnak.

5.) A küldöttgyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy a választmányi ügyvezetőség bevonásával, független értékbecslés alapján döntsön az egyesület tulajdonában lévő Budapest, Múzeum krt-i ingatlan hasznosításáról értékesítéséről.

6.) A küldöttgyűlés elismerését fejezi ki az ügyvezetésnek az egyesület eredményes gazdálkodása érdekében megtett intézkedéseiért.

7.) A Fő utcai helyiségeket az egyesület kiemelkedő személyiségeiről kell elnevezni és táblával jelölni.

8.) A küldöttgyűlés elfogadja, hogy a következő tisztújításra 2004 tavaszán kerüljön sor.