+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 92. Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása

 

Határozat: Az OMBKE a bányászat és kohászat területén lévő szakmai kapcsolataira, valamint a tagságra alapozva vegyen részt a felnőttképzési keretében folyó szakmai továbbképzési programok szervezésében, az oktatási tematikák kidolgozásban, és az oktatás megszervezésében.
Végrehajtás: Valamennyien tapasztalhatjuk, hogy szakmáink egyik legnagyobb gondja lesz, vagy már most is az, a szakmai utánpótlás. Az alapfokú szakmai képzés rendje felborult, a régi, nagy hagyománnyal rendelkező szakiskolák a nekünk nem kedvező finanszírozás, valamint a már-már ellenséges közhangulat miatt most már évek óta nem vállalják szakmáink alapfokú, iskolarendszerű képzését. Ezt mi sem vállalhatjuk fel, azt azonban meg kell tennünk, hogy az egyesület tekintélyét, tagjainak szakmai ismereteit kihasználva közreműködjünk az iskolarendszeren kívüli, tanfolyamjellegű szakmai képzés szervezésében. Ennek irányítására a szakosztályok javaslata alapján Dr. Lengyel Károly főtitkárhelyettes vezetésével létrejött egy ad hoc Oktatási Bizottság, s a választmány elfogadta azt a munkatervet, amelynek első lépéseként fel kell mérni pártoló tag vállalatainknál az alapfokú szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalókkal kapcsolatos igényeket. Az erre vonatkozó kérdőíveket kiküldtük. Beérkezésük és feldolgozásuk után határozzuk meg azokat a szakmai területeket, ahol leginkább szükség van képzett munkaerőre. Elkészítjük ezekre az oktatási tematikát, majd kidolgozzuk azt a rendszert, amelynek alapján vagy mi magunk, vagy valamely erre szakosodott intézmény segítségét igénybe véve, vállalati igények alapján, a szakképzési hozzájárulás felhasználásával szervezzük az alapfokú szakmai képzést.

Határozat: Annak érdekében, hogy a Bányászati és Kohászati Lapok továbbra is az egyesületi tagság elsőrendű összekötő kapcsa maradjon, a küldöttgyűlés szükségesnek tartja a lapok egységes arculatának megteremtését és felkéri a választmányt, hogy tegye meg azokat a szervezési intézkedéseket, melyek a három lap összehangoltabb és egységes, egyúttal költségtakarékosabb megjelentetését (szerkesztés, kiadás) eredményezi. Törekedni kell a kiadási költségek minimalizálására.
Végrehajtás: A választmány határozata alapján 2004-től kezdődően mindhárom lap egységesen A/4 formátumú lesz. Évente legalább két lapszám un. egyesületi „közös szám”-ként jelenik meg. 2003-ban közös számként jelent meg a 92. Küldöttgyűlésről hírt adó lapszám, valamint az egyesület jubileumi száma. A választmány határozata alapján árajánlatot kértünk a nyomdáktól a három lap nyomdai munkáinak egy helyen történő végzésére. A beérkezett árajánlatok alapján egyértelművé vált, hogy a lapok egy helyen történő előállítása esetén „csomag kedvezmény érhető” el, másrészt versenyeztetés esetén a korábbi nyomdaköltségekhez képest kb. 4 millió forint/év költségmegtakarítás érhető el. Ezért a lapok kiadói jogát gyakorló egyesületi vezetés úgy döntött, hogy 2004-ben a három lapot egy helyen, a legkedvezőbb árajánlatot adó nyomdában készítteti el.

Határozat: Minden egyesületi küldöttgyűlés előtt az egyesület képviselői koszorúzzák meg az alapító Sóltz Vilmos sírját.
Végrehajtás: A Fémkohászati Szakosztály szervezésében 2004. Április 11-én 15-órakor kerül sor a koszorúzásra a Fiumei úti Sírkertben.