+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 93. küldöttgyűlés határozatai

 

1. Az OMBKE küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság véleményét meghallgatva elfogadja az egyesület 2003. évéről szóló közhasznúsági jelentését és a választmány beszámolóját.

2. Az egyesület küldöttgyűlése elismeri és megköszöni az egyesület vezetésének és a választmánynak az elmúlt választási ciklusban végzett szervezési és gazdasági munkáját. Külön is elismerés illeti a vezetést, hogy úgy sikerült helyreállítani a gazdálkodási egyensúlyt, hogy az Egyesület fő célkitűzései teljesültek.

3. Az egyesület választmánya a tagság széles körének bevonásával alakítsa ki az OMBKE további működésének stratégiáját és ehhez igazítva tegye meg azokat a szükséges lépéseket, amelyek az egyesület fennmaradásához és céljainak megvalósításához szükségesek a megváltozott környezetben. Az Alapszabály ehhez szükséges módosítását úgy kell előkészíteni, hogy azt a 2006-os küldöttgyűlés elfogadhassa.

4. A választmány vizsgálja felül az egyesület szabályzatait abból a célból, hogy az egyesület anyagi támogatásában nagyobb szerepet vállaló jogi és magánszemélyek az egyesületi döntésekben, testületekben nagyobb súllyal vehessenek részt.

5. Az egyesület tekintse kiemelt feladatának a felsőoktatás átalakulásával összefüggő változások figyelemmel kísérését, az egyesülethez tartozó szakterületek szakmai oktatásának segítését.

6. Válasz az összes bejött írásos javaslatra: a küldöttgyűlésen benyújtott indítványokat a választmány tűzze napirendre.