+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

A 94. küldöttgyűlés határozatai

 

1.) Az OMBKE küldöttgyűlése elfogadja az egyesület 2004. évéről szóló közhasznúsági jelentést és a választmány beszámolóját.

2.) Az OMBKE küldöttgyűlése elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2004 évről szóló jelentését.

3.) Az OMBKE ifjúsági munkájának tervszerű és intézményes javítására a választmány készítsen feladattervet.

4.) Az egyesület keresse a szakmáinkkal összefüggő feladatok végzésével foglalkozó érdekvédelmi szervezeteket. Ezekkel – az érdekérvényesítés erősítése érdekében – kössön együttműködési megállapodást.

5.) A választmány a szakosztályokkal és a helyi szervezetekkel együtt vizsgálja meg a helyi szerveztek működési feltételeit és ahol erre igény jelentkezik segítse elő a közös helyi szervezet megalakulását.

6.) A választmány és bizottságai értékeljék a szakma illetve az egyesület utóbbi száz évének neves egyéniségeit és tegyenek javaslatot ezen személyek emlékének méltó megörökítésére; Egyúttal tekintsék át az egyesületi emlékérmeket és vizsgálják meg új emlékérem (érmek) alapításának kérdését is.

7.) Az OMBKE szakosztályai, 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan, készítsenek olyan fejlesztési programot amelyet az egyesület a Nemzeti Fejlesztési Tervbe beépítésre javasolhat.

8.) A 94. küldöttgyűlésre beadott indítványokat a választmány tűzze napirendre. A napirendi vitára hívják meg a javaslattevőt is.