+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE 97. Küldöttgyűlésének határozatai

 

 

1. A Küldöttgyűlés elfogadja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2007 évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

 

2. A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését.

 

3. A Küldöttgyűlés kiemelt fontosságúnak tartja a közvélemény tájékoztatását szakmáink eredményeiről. Készüljön terv szakmáink köztiszteletben álló személyiségeinek bevonásával e célok érvényesítésére.

 

4. A Küldöttgyűlés megvalósíthatónak tartja a fiatal szakemberek egyesületi életbe való bevonására készített programot és annak megvalósításában kéri egyesületünk vezetőinek, tisztségviselőinek aktív közreműködését.

 

5. A Küldöttgyűlés kéri a Bányászati és Kohászati Lapok főszerkesztőit, hogy a közös számokban az egyesület rendezvényeiről, az elmúlt időszakokról készüljön statisztikai kimutatás, rövid értékelés az egyesület tagjainak tájékoztatása céljából.

 

6. A Küldöttgyűlés biztatónak tartja a szakmai múzeumaink érdekében történő kezdeményezéseket. A Választmány minden lehetséges eszközzel járuljon hozzá a múzeumok eredményes működési feltételeinek megteremtéséhez.

 

7. : A Küldöttgyűlés üdvözli az öt város (Selmecbánya, Sopron, Miskolc, Dunaújváros, Székesfehérvár) által aláírandó együttműködési szándéknyilatkozatának előkészítését. A Választmány a szándéknyilatkozat adta lehetőségeket minél hasznosabb tartalommal töltse meg.