+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

Az OMBKE 98. Küldöttgyűlésének határozatai

 

 

 

1) A Küldöttgyűlés elfogadja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2008. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

 

2) A Küldöttgyűlés elfogadja az Ellenőrző Bizottság jelentését.

 

3) A Választmány és a szakosztályok továbbra is kiemelt fontossággal kezeljék az egyetemisták és főiskolások bevonását az egyesületi életbe és a kapcsolat fenntartását a diploma megszerzését követően.

 

4) Az egyesületi élet jelenlegi színvonalának megtartása érdekében fokozottabban kell az egyesületi munkát a helyi szervezetek kezdeményezésére, helyben előteremthető forrásokra alapozni.

 

5) A Küldöttgyűlés üdvözli a kezdeményezést, hogy az OMBKE 2010-ben Pécsett rendezze meg az Európai Bányász-Kohász Találkozót az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében, a szükséges tárgyi és pénzügyi támogatások figyelembe vételével.

 

6) A Küldöttgyűlés állást foglal abban a tekintetben, hogy az OMBKE fennmaradása érdekében az Egyesületben meglévő szakmák és azokat megtestesítő szakosztályok között még fokozottabb összefogás és szolidaritás szükséges.

 

7) A Választmány tűzze napirendre az Iparpolitikai Bizottság által készített anyag megtárgyalását, a Közgyűlésen javasolt irányelvre alapozva, ami az energia politikában a hazai erőforrások fokozottabb kihasználását jelenti. A kidolgozott javaslatot juttassa el kormányzati körökhöz.

 

8) A Választmány időben kezdeményezze a tisztújítás előkészítését.

 

Budapest, 2009. május 22.