+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Választmányi Üléséről

Az ülés időpontja: 2022. április 28. 15:00 óra

 

 

2022/III-1. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor ügyvezető igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás főtitkár urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/III-2. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

2022/III-3. (2022.04.28.) Határozat:

 

-Tiszteleti tag: Balázs Tamás, Hamza Jenő, Dr. Farkas Géza, Katkó Károly, Kovács János, Tóth János, Glevitzky István;

– Péch Antal bronz emlékérem: Balázs Tamás, Podányi Tibor, Dallos Ferencné;

– Z. Zorkóczy Samu emlékérem: Kvárik Sándor;

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a felsorolt tagok kitüntetéseit jóváhagyja, és a Tiszteleti tagságra javasolt tagokat elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

 

2022/III-4. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök tájékoztatását a két választmányi ülés közötti eseményekről.

 

 

2022/III-5. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ügyvezető igazgató tájékoztatását a 2022. évi 1-3. havi pénzügyi helyzetről elfogadta.

 

 

2022/III-6. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a főtitkár tájékoztatását az OMBKE 2022. évi (össz-egyesületi) rendezvényeiről elfogadta.

 

 

 

 

2022/III-7. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett az OMBKE 2021. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

 

2022/III-8. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egy ellenszavazat és három tartózkodás mellett az OMBKE 2022. évi tervét a napirendben tárgyalt módosításokkal elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.

 

 

2022/III-9. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a főtitkár tájékoztatását a 113. Tisztújító Küldöttgyűlés feladatairól, a tisztújítás aktuális helyzetéről.

 

 

2022/III-10. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja és elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti a „BKL Bányászat és BKL Kőolaj és Földgáz szerkesztőbizottságok összevonásáról szóló előterjesztést.

 

 

2022/III-11. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja és elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti a „Év múzeuma” díj alapításáról szóló előterjesztést.

 

 

2022/III-12. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja és elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiemelkedő támogatója” díj alapításáról szóló előterjesztést.

 

 

2022/III-13. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Bársony László úr tájékoztatását a „XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó (Tatabánya)” aktuális helyzetéről.

 

 

 

 

 

2022/III-14. (2022.04.28.) Határozat:

 

A Választmány egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta ügyvezető igazgató úr tájékoztatását a XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról.