+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2022. december 21. 11:00 óra

 

 

2022/XI-1. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/XI-2. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az „Új könyvelő megválasztása” kiegészítéssel a meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

2022/XI-3. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök tájékoztatását 2022. november 4. és 2022. december 21. közötti eseményekről.

 

 

2022/XI-4. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség két ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Etikai Bizottság kompetenciája eldönteni, hogy milyen ügyet tekint etikainak.

 

 

2022/XI-5. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tervezetben szereplő értesítési rendet, miszerint az Etikai Bizottság döntéséről az Elnökséget és az „Érintett felek”-et kell értesíteni.

 

 

2022/XI-6. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az átvezetett módosításokkal jóváhagyta az Etikai Kódexet és az SzMSz-t.

 

 

2022/XI-7. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a kiírásra került BKL felelős szerkesztői pályázatot érvénytelenítse és új pályázatot írjon ki az Egyesület 2023.01.20. 12:00 beadási határidővel.

 

 

 

2022/XI-8. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Könyvelő-Sziget Kft. ajánlatát.

 

 

2022/XI-9. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a hőszivattyú rendszer telepítésére vonatkozó ajánlat kérését.

 

 

2022/XI-10. (2022.12.21) Határozat:

 

Az Elnökség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Zelei Gábor úr az évi teljesítményének elismeréseként egy havi jutalomban részesüljön.