+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2022. november 15. 16:00 óra

 

 

2022/X-1. (2022.11.15) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Dr. Szombatfalvy Anna alelnök úrhölgyet jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/X-2. (2022.11.15) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

2022/X-3. (2022.11.15) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az SZMSZ mellékleteit az Etikai Kódex és a Befektetési Szabályzat kivételével.

 

 

2022/X-4. (2022.11.15) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Etikai Kódexet a következő Elnökségi Ülésen, a Befektetési Szabályzatot 2023. I. negyedévében tárgyalja.