+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2022. november 3. 16:00 óra

 

 

2022/IX-1. (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/IX-2. (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés meghirdetett napirendi pontjait.

 

 

2022/IX-3. (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnöki tájékoztatót.

 

 

2022/IX-4. (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évi 1-9. havi pénzügyi tájékoztatót.

 

 

2022/IX-5. (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tervezési sablont és hogy a 2023. évi tervet már ennek megfelelően kell elkészíteni.

 

 

2022/IX-6 (i). (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a BÁNYÁSZAT egy lapszáma nyomtatásban is kiadásra kerüljön.

 

 

2022/IX-6 (ii). (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az évi négy lapra előfizető tagtársakat kompenzáljuk a jövő évi tagdíjukba történő 4.500Ft beszámításával.

 

 

 

2022/IX-6 (iii). (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a lap rendszeres megjelentethetősége érdekében a BKL Bányászat és a BKL Kohászat lapokat vonja össze és 2023-tól újra egységes BKL kerüljön kiadásra.

 

 

2022/IX-6 (iv). (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség két ellenszavazattal és két tartózkodással elfogadta, hogy az SZMSZ-be kerüljön be a BKL kiadásának ütemezése, mely:

  • írja elő évi négy lapszám megjelentetését; és
  • minden lapszámnak az adott negyedév végén kell megjelennie;

 

 

2022/IX-6 (v). (2022.11.03) Határozat:

 

Az Elnökség két ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a BKL 2023. január 1-től csak digitális formában jelenjen meg.