+36-1- 201-7337  K&H Bank: 10200830-32310119-00000000 OTP Bank: 11705008-20041982-00000000 ombke@ombkenet.hu

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Elnökségi Ülése

Az ülés időpontja: 2022. július 20. 16:00 óra

 

 

2022/V-1. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Zelei Gábor egyesületi igazgató urat jegyzőkönyvvezetőnek és Kőrösi Tamás alelnök urat jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

2022/V-2. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az ülés meghirdetett napirendi pontjait a következőkképpen módosítja:

  1. Törő György úr felvetéseinek megtárgyalása
  2. Egyebek

 

 

2022/V-3. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Egyesület negyedéves pénzügyi kimutatásai teljeskörű képet adnak az Egyesület pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról. Amennyiben bármilyen kétség merül fel, a Felügyelő Bizottság kompetenciája ennek kivizsgálása, amelyre elnökségi tag is tehet javaslatot.

 

 

2022/V-4. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Múzeum krt.-i ingatlan eladása kapcsán felmerült ügyvédi költségek kérdésével az Elnökség nem kíván tovább foglalkozni. A vonatkozó tájékoztatást az Elnökség az egyesületi igazgatótól augusztus 31-ig megkapja.

 

 

2022/V-5. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Zelei Gábor munkaszerződését most nem vizsgálja felül.

 

 

2022/V-6. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az egyesületi igazgató az Alapszabály Bizottsággal együttműködve készítsen egy Döntési Hatásköri Lista (DHL) tervezetet 2022.08.31.-ig.

 

 

 

2022/V-7. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a rendezvények és konferenciák szervezésének és lebonyolításának egységes rendjét ki kell dolgozni. Az irányítás felelőse az egyesületi igazgató, mint az egyesület gazdálkodásának felelőse. A DHL-ben ezt is ki kell dolgozni.

 

 

2022/V-8. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a szabadságokat követően az Elnökség minél hamarabb dolgozza ki és fogadja el a szakosztályok és a helyi szervezetek finanszírozásának eljárásrendjét, hogy már ez alapján tudják a szakosztályok és a helyi szervezetek a 2023-as évi munkaterveiket kidolgozni.

 

 

2022/V-9. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a honlap aktualizálását teljeskörűen már az új honlapon kell végrehajtani. Az új honlapra vonatkozó előterjesztés 2022. augusztus 15-ig az Elnökség elé kerül.

 

 

2022/V-10. (2022.07.20.) Határozat:

 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Hírlevél gyakorisága maradjon heti rendszerességű.